Elektromobilita ako príležitosť profitovať, aj na Slovensku

ZDROJ | AgeVolt

Táto pandémia a infodémiou fortifikovaná hospodárska recesia zrejme nepotrvá dlhšie ako pár mesiacov, ale dopady na hospodársky život a zrejme aj na štruktúru ekonomík budú markantné. Neznamená to ale nevyhnutne naplnenie „Murphyho zákona“, že každá zmena je k horšiemu.

Z krízy sa naopak môžeme poučiť a vyčistiť niektoré odumierajúce aktivity rýchlejšie, než by to bolo priechodné v bezstarostných časoch. A reštart ekonomiky môže byť rovnako aj príležitosťou na rozbiehanie nových projektov a inovácií. Jednou z takýchto oblastí je urýchlené budovanie infraštruktúry na podporu elektromobilov.

ZDROJ | AgeVolt

Elektromobilita je neoddiskutovateľný trend a aj keď počty elektromobilov a plug-in hybridov zatiaľ na našich cestách nedosahujú žiadne veľké čísla, v nasledujúcich rokoch bude ich nárast výrazne akcelerovať.

Pozrite siAgeVolt: slovenské nabíjačky zaujali aj v zahraničí

Otvárajú sa tak príležitosti nielen pre energetické distribučné spoločnosti a firmy prevádzkujúce siete nabíjacích staníc, ale aj pre lokálnych malých, či väčších poskytovateľov, alebo obce.

Slovenský výrobca nabíjačiek pre elektromobily AuTech ponúka AC nabíjanie elektromobilov AgeVolt s automatickým riadením výkonu do 22 kW. Systém dokáže monitorovať spotrebu budovy a optimalizuje aktuálny výkon nabíjania podľa rôznych parametrov.

Vhodný je tak pre rodinné domy, ako aj pre nákupné centrá a hotely. Na väčších parkoviskách môže ovládať až 96 nabíjačiek. Prvé nabíjačky AgeVolt boli nainštalované v Bratislave koncom roku 2019.

Príležitosť pre podnikateľov aj samosprávy

Podľa zakladateľa značky inteligentných nabíjacích staníc Jána Zuštiaka je tu zaujímavá príležitosť. Od 17. apríla do 17. júna môžu obce aj podnikatelia požiadať Ministerstvo hospodárstva SR o podporu pri nákupe e-nabíjacích staníc.

Podnikatelia môžu získať príspevok 2 500 až 10-tisíc eur pri 50-percentnej spoluúčasti na financovaní. Nabíjacie stanice pre elektromobily tak môžu výhodne budovať hotely, penzióny, kuriérske spoločnosti, taxislužby, ale aj administratívne budovy a ďalší prevádzkovatelia.

ZDROJ | Autech

Samosprávy môžu dostať 2 500 až 20-tisíc eur, pričom spolufinancovať musia len 5 % investície. Pre obce je to teda zaujímavá príležitosť získať nabíjačky takmer zadarmo.

Ide síce o pomalé nabíjačky, ale napríklad počas trvania pracovnej doby, alebo cez noc dokážu nabiť batériu elektromobilu na stovky kilometrov jazdy.

V prípade nabíjačky vo vlastníctve súkromnej osoby, firmy či obce si majiteľ po jej sprístupnení verejnosti môže účtovať vlastnú cenu za nabíjanie a zarábať. Okrem lacnejšieho jazdenia vlastnými elektromobilmi môžu takéto nabíjačky časom generovať svojim prevádzkovateľom zisk.

Bez vynútených investícií

Dôležité je, že nabíjačky AgeVolt nevyžadujú budovanie nových elektrických rozvodov, ani výmenu ističov. Okrem samotnej nabíjačky sa totiž systém skladá z elektromerov a riadiacej jednotky, ktoré komunikujú, zabezpečia monitorovanie aktuálnej spotreby budovy a na nabíjanie uvoľnia len toľko energie, koľko situácia dovolí – napríklad vzhľadom na výkon ističov. Výhodou je aj možnosť pri dvojtarifnom meraní elektrickej energie nastaviť nabíjanie vlastných vozidiel len počas nízkej tarify.

ZDROJ | Autech

Väčšie budovy a odberatelia, ktorí sa musia riadiť odberovým diagramom, takisto nemusia mať obavy z prekročenia rezervovanej kapacity. Ak by sa nabíjalo viacero áut súčasne v čase energetickej špičky, inteligentná riadiaca jednotka na základe informácií z elektromerov rovnomerne rozdelí maximálny možný výkon medzi všetky nabíjané vozidlá.

Pozrite siGreenWay či ZSE Drive? Porovnali sme nové ceny nabíjacích sietí

Systém umožňuje aj prioritizáciu používateľov, pri ktorej vodiči s VIP kartou nabíjajú s väčším výkonom ako ostatní. Okrem nabíjacích staníc AgeVolt firma vyvíja aj ďalšie produkty, napríklad záložný batériový systém na preklenutie nárazových odberov budovy, alebo cloudový portál na správu a zdieľanie.

ZdrojAgeVolt

Komentáre k článku