Viete si správne vybrať služby dátových centier?

ZDROJ | Microsoft

Čoraz viac spoločností na Slovensku využíva služby dátových centier. Dôvody sú nielen ekonomické, teda úspora nákladov v porovnaní s vybudovaním vlastnej infraštruktúry, ale aj šetrenie času.

Často sa stretávame s potenciálom využitia cloudových služieb v oblasti významnej produktovej inovácie, či už vo zvyšovaní miery angažovanosti zákazníkov i zamestnancov, alebo v oblasti optimalizácie firemných procesov. Cloudové služby tak často pomáhajú organizáciám v rozvoji ich podnikania.

https://www.youtube.com/watch?v=05935OAqxJQ

Zamysleli ste sa však nad tým, ako si vybrať z množstva ponúk služieb moderných dátových centier po celom svete? Eduard Bartko, manažér divízie Cloud Marketing, Microsoft Česká republika a Slovensko nám prezradil 6 tipov, ako si vybrať čo najlepšie. Pozrite sa na ne.

Lokálne či globálne?

Prvou otázkou je, či siahnuť po lokálnom alebo globálnom poskytovateľovi cloudových služieb. Vezmite do úvahy fakt, že ste vytvorili aplikáciu a chcete garantovať čo najväčšiu mieru pozitívnej užívateľskej skúsenosti nielen na Slovensku, ale aj kdekoľvek na svete. V tom prípade služby niektorého z globálnych poskytovateľov dátových služieb prinášajú benefit záruky vysokej miery dostupnosti po celom svete.

Celosvetová sieť dátových centier Microsoft AzureZDROJ | Microsoft

V regióne Európskej únie prevláda záujem o dátové centrá v Holandsku alebo v Írsku, výnimkou nie je ani využívanie ostatných regiónov v rámci celosvetovej siete. Výhodou globálnych dodávateľov je navyše rozsah ekosystému dostupných služieb, ktoré globálni hráči dokážu poskytnúť.

On/Off

Moderné služby dátových centier ponúkajú rôzne možnosti, ktoré môžu firmám pomôcť rozvinúť ich biznis. Veľkou výhodou je, že môžete sami kontrolovať spotrebu služieb, ktoré využívate.Moderné cloudové platformy ponúkajú možnosť mať vybrané služby aktívne iba počas ich používania a, naopak, v čase nevyužívania ich vypnúť, s čím je spojená významná, môže byť až dvojtretinová úspora nákladov.

Veľká korporácia alebo mini firma?

Služby dátových centier sú určené pre všetky firmy bez ohľadu na ich veľkosť. Tieto moderné IT služby využívajú korporácie i nezávislí vývojári či komunity developerov, start-upy alebo zabehnuté organizácie všetkých veľkostí. Služba je často cenovo a časovo výhodnejšia ako vybudovanie vlastnej infraštruktúry.

Faktom je, že túto výhodu oceňujú aj veľké, aj malé firmy. Napríklad Microsoft Azure využíva viac ako 90 % spoločností z rebríčka Fortune 500, veľmi obľúbené sú tieto cloudové služby aj pri stredných a malých firmách.

ZDROJ | Microsoft

Zaujímavý je trend mini firiem a samostatných developerov, ktorí často využívajú okrem základných infraštruktúrnych cloudových služieb aj pokročilé služby, ako napríklad spravovanie veľkého množstva dát, databázové služby v cloude, alebo pripravené služby umelej inteligencie.

Benefity

Okrem ceny služieb je užitočné všímať si aj benefity, ktoré prevádzkovatelia dátových centier ponúkajú nad rámec služieb. Úspory sa môžu vyšplhať až do výšky 40 percent, napríklad pri prenesení softvérových licencií do cloudu pri splnení stanovených podmienok.

Bezpečnosť

Tá patrí k jednému z najdôležitejších kritérií pri výbere dátových služieb. Bezpečnosť dát v cloude musí byť poskytovaná na fyzickej i systémovej úrovni. Dôležité je overiť si, koľko a aké certifikáty súvisiace s bezpečnosťou poskytovateľ získal. Samozrejmosťou by mali byť ISO certifikáty či garantované zhody s nariadeniami, ako je napríklad GDPR.

Centrálny portál Microsoft Azure pre správu cloudových služiebZDROJ | Microsoft

Flexibilita a škálovateľnosť

V praxi sa často stretávame s potrebou dynamickej škálovateľnosti výkonu, či už infraštruktúry alebo aplikácie. Príkladom môžu byť rôzne e-shopy, ktoré si musia poradiť s návalom návštevníkov počas takzvaných nákupných vrcholov roka. Ide napríklad o Black Friday alebo predvianočné obdobie, keď môže návštevnosť e-shopov oproti bežným dňom v roku mnohonásobne stúpnuť.

Cloudové služby ponúkajú vysokú mieru flexibility, možnosť dynamicky škálovať výkon, čo je v mnohých prípadoch i ekonomicky výhodnejšie ako budovanie mohutnej lokálnej infraštruktúry, dimenzovanej na maximálnu možnú mieru vyťaženia, aj keď je potrebná iba niekoľko dní v roku.

Tak čo, pomohli sme vám pri rozhodovaní sa pri výbere dátového centra? Jednou z možností je aj Microsoft Azure. Nie, toto nie je reklamný článok, ale snaha sprostretkovať vám poznatky a skúsenosti odborníka. Veríme, že vám prídu vhod.

ZdrojMicrosoft

Komentáre k článku