Účinná zbraň proti otepľovaniu? Mobilné technológie!

ZDROJ | GSMA

Nová správa GSM Association (GSMA) odhaduje, že používaním mobilných telefónov sa v roku 2018 ušetrilo zhruba 2 135 miliónov ton emisií CO2. Ide o množstvo, ktoré sa približuje k celkovým ročným emisiám produkovaným Ruskom.

Samozrejme, aj výroba a prevádzka mobilných telefónov a sieťovej infraštruktúry spotrebováva energiu a zanecháva uhlíkovú stopu. Ale podľa GSMA sú úspory emisií mobilnými technológiami takmer desaťkrát vyššie, ako ich globálna uhlíková stopa.

Pozrite siNeekologické elektromobily? Li-ion batérie predstavujú len malú záťaž

Správa GSMA, vypracovaná v spolupráci s nezávislým špecialistom Carbon Trust bola predstavená na aktuálnej konferencii OSN o zmene klímy COP25, ktorá sa konala 2.-13. decembra 2019 v Madride.

ZDROJ | COP25

Analytici zistili, že väčšina emisií, ktoré sa podarilo pomocou mobilných technológií ušetriť, bola výsledkom výrazného zníženia spotreby energie a paliva. V roku 2018 umožnili mobilné technológie, ako je komunikácia stroj – stroj (M2M) a internet vecí (IoT), znížiť spotrebu energie o 1,44 miliardy MWh a celosvetovo ušetriť 521 miliárd litrov paliva.

„Mobilný ekosystém umožnil v minulom roku ušetriť toľko elektriny a plynu, ktoré by pokryli spotrebu viac ako 70 miliónov domácností v USA počas celého roka. Okrem toho sa ušetrilo palivo pre všetkých 32,5 milióna registrovaných automobilov vo Veľkej Británii, s ktorým by jazdili 19 rokov,“ uviedol generálny riaditeľ GSMA Mats Granryd.

Globálne emisie skleníkových plynov podľa ekonomických sektorov.ZDROJ | GSMA

Nová štúdia GSMA ukazuje, ako mobilné a inteligentné technológie podporujú udržateľný hospodársky rast a zároveň umožňujú vyhnúť sa emisiám vo viacerých odvetviach priemyslu. Tieto technológie budú mať zásadný význam pri dosiahnutí globálnej uhlíkovej neutrality.

Pozrite siKtoré korporácie sľúbili obmedziť emisie CO2 do roku 2050 na nulu?

Väčšina emisií, ktorým sa zabránilo prostredníctvom technológií M2M, je predovšetkým v sektore budov, dopravy, výroby a energetiky. Tieto odvetvia zodpovedajú za veľkú časť globálnych emisií skleníkových plynov.

Napríklad úspory v budovách sú výsledkom technológií zlepšujúcich energetickú účinnosť, ako sú systémy riadenia budov a inteligentné merače. V sektore dopravy môže zas využitie telematiky zlepšiť optimalizáciu trasy a tým dosiahnuť úspory paliva.

ZDROJ | pixabay.com

K poklesu emisií však prispieva aj samotné využívanie smartfónov, respektíve mobilných aplikácií. Deje sa tak podporou užívateľských činností ako je zníženie potreby cestovania, zvýšenie využívania verejnej dopravy, diaľkové ovládanie vykurovania domácností, alebo online nakupovanie.

Správa poskytuje podrobnú analýzu mechanizmov úspory emisií v šiestich kategóriách, vrátane prípadových štúdií. Najväčší podiel na úspore emisií skleníkových plynov mala oblasť „Inteligentného života, práce a zdravia“ (39% z celkových emisií, ktorým sa zabránilo v roku 2018), ďalej „Inteligentná doprava a mestá“ (30%), „Inteligentná výroba“ (11%), „Inteligentné budovy“ (10%), „Inteligentná energia“ (7%) a „Inteligentné poľnohospodárstvo“ (3%).

Subkategórie v oblasti „inteligentného života, práce a zdravia“ s podielmi na ušetrených emisiách.ZDROJ | GSMA

V oblasti „inteligentnej práce“ (smart working) prispievajú mobilné technológie k úsporám emisií prostredníctvom audio a videokonferencií, teleworkingu a home office. Správa v prípadovej štúdii uvádza, že napríklad Xerox vo svojom programe Virtual Workforce umožňuje viac ako 8000 svojim zamestnancom pracovať z domu na plný úväzok.
Prinieslo to v roku 2014 úsporu 40 894 ton emisií CO2, keďže zamestnanci spotrebovali o 21 miliónov litrov paliva menej tým, že nemuseli každodenne dochádzať do práce.

Striktne vzaté, na home office nepotrebujeme nutne mobilné technológie – rovnako dobre poslúži pevná linka a internetová konektivita, ale takto môžeme so svojim nomádskym pracoviskom migrovať trebárs aj do kaviarne.

ZdrojTelecomTV

Komentáre k článku