Ďalšie výskumy potvrdili, že 5G technológie neškodia ľuďom

Vedci z Austrálskej agentúry na ochranu pred radiáciou a jadrovou bezpečnosťou (ARPANSA) a Swinburne University of Technology v Austrálii zverejnili výsledky štúdií, ktoré hľadali dôkazy o tom, že 5G siete predstavujú nebezpečenstvo pre ľudí.

Obidva články boli zverejnené v časopise Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology a sú zaradené ako prvé recenzie zamerané konkrétne na 5G siete.

Prvý vedecký prehľad skúmal 138 štúdií o nízkoúrovňových rádiových vlnách v rozsahu 6 až 300 GHz, ktoré sa tiež nazývajú milimetrové vlny, s cieľom posúdiť ich vplyv na zdravie človeka. Okrem prieskumov na zvieratách a v laboratóriách sa v jednom prehľade analyzovali aj epidemiologické štúdie radaru, ktorý využíva rovnaký druh vysokofrekvenčného žiarenia.

„Preskúmanie štúdií neprinieslo žiadne opodstatnené dôkazy o tom, že rádiové vlny nízkej úrovne, teda tie, ktoré používa 5G sieť, sú nebezpečné pre ľudské zdravie,“ povedal Ken Karipidis, asistent riaditeľa pre hodnotenie a poradenstvo v ARPANSA.

Pozrite si5G siete naozaj ubližujú! Cez konšpiračné teórie o ich škodlivosti

Druhú recenziu vykonala ARPANSA spoločne s Swinburne University. Išlo o metaanalýzu, kde vyhodnotili 107 experimentálnych štúdií o milimetrových vlnách (MMW) s cieľom posúdiť ich biologické účinky. Ani tu nenašli vedci dôkazy o súvislosti medzi milimetrovými vlnami a nepriaznivými účinkami na zdravie.

Čo sa týka „výskumov“, ktoré uvádzali možné biologické vplyvy na ľudí, nešlo o nezávislé recenzie, väčšina preskúmaných štúdií totiž využívala nesprávne metódy hodnotenia a kontroly expozície.

Viete, že…

všetky pásma vrátane milimetrových vĺn, ktoré používajú 5G siete, sa už využívali, a dodnes využívajú pre iné rádiové technológie, terestriálnu televíziu, mobilné siete 4G, mikrovlnné spoje a FWA prístup?

Samozrejme, tieto štúdie nebudú jediné, ktoré sa zamerajú na bezpečnosť 5G a žiarenie mobilných telefónov vo všeobecnosti. Ken Karipidis naznačil, že ďalšie štúdie by sa mohli zamerať na dozimetriu, reguláciu teploty a tiež, aby pokračovali v monitorovaní dlhodobých účinkov na zdravie.

Dôležité je, že výsledky týchto prehľadov ostávajú v súlade s národnými a medzinárodnými smernicami o zdraví a bezpečnosti pri ožiarení milimetrových vĺn 5. generácie. Keď si milovníci konšpirácií prečítajú tieto vedecké prehľady, nepochybne skorigujú svoje názory a odpadne im veľký kameň zo srdca. Možno potom začnú svoje zdravie chrániť lepším životným štýlom, zdravou stravou a dostatkom pohybu.

ZdrojARPANSA

Komentáre k článku