Bioodpad má priniesť ekologické aerolínie

Možno ste netušili, že chov dobytka a hospodárskych zvierat všeobecne vyprodukuje viac skleníkových plynov (oxidu uhličitého a metánu) ako priemyselná výroba, alebo doprava. Nečudo, pretože táto skutočnosť sa akosi mediálne neakcentuje. To nehovoríme o vplyvoch odlesňovania v mnohých krajinách, aby bolo možné rozšíriť pestovanie (GMO) sóje, ktorou potom kŕmime ustajnené zvieratá a nárokoch na enormnú spotrebu vody.

united-airlines

Faktom je, že živočíšna veľkovýroba nie je práve environmentálne priateľskou aktivitou človeka. Aj preto je pozitívom snaha aspoň efektívne zužitkovať biologický odpad pochádzajúci z veľkochovov. Jednou z ciest je výroba tepla, alebo elektriny spaľovaním bioplynu. S novinkou teraz prichádzajú v USA United Airlines, ktoré chcú od leta začať s experimentálnym využívaním biopaliva zo živočíšneho odpadu na pohon lietadiel pri vnútroštátnych letoch.

Spočiatku má byť palivo s obsahom 30 percent biopaliva vyrobeného z exkrementov použité pre 4 – 5 letov denne medzi Los Angeles a San Franciscom. Dodávateľom biopaliva bude kalifornská spoločnosť AltAir Fuels, informoval portál The Verge.

Tu však iniciatíva nekončí. United Airlines ohlásili investíciu vo výške 30 miliónov USD do jedného z najväčších výrobcov biopalív pre letectvo, do spoločnosti Fulcrum BioEnergy. Aerolínie všade vo svete začínajú postupne uvažovať o využití biopalív v leteckej doprave, ale podľa The New York Times v prípade United Airlines ide o najväčšiu investíciu do alternatívnych palív v tomto odvetví dopravy. United Airlines chcú postupne nasadiť biopalivá v celom svojom leteckom parku.

POZRITE SI: Benzín zo vzduchu? Zabudnime!

Spaľovanie biobenzínu, alebo bionafty síce nie je neutrálne z hľadiska produkcie oxidu uhličitého, ale na rozdiel od fosílnych palív dáva do obehu uhlík, ktorý už koloval v atmosfére. Aj keď v širšej časovej mierke to platí aj o spaľovaní uhlia, alebo ropy. Netreba však zabúdať, že voľným rozkladom bioodpadu na skládkach, alebo hoci aj na poliach, sa neuvoľňuje len oxid uhličitý (CO2), ale aj metán (CH4). Ten je mnohonásobne agresívnejším skleníkovým plynom ako CO2. Pri spaľovaní biopaliva (ale aj pri spaľovaní samotného metánu, ako zložky bioplynu) sa CH4 transformuje na menej problematický CO2, takže v zásade ide o dobrý krok.

Zdroj: The Verge

Komentáre k článku