Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia dnes podpísaním memoranda, odštartovalo spoluprácu s Košickým klastrom nového priemyslu (CNIC). Cieľom memoranda bude vytvorenie inovačného ekosystému v regióne, digitalizácia a reštrukturalizácia regionálnej ekonomiky či vytvorenie platformy pre akademickú a korporátnu spoluprácu. Špecializované centrá CNIC budú lokalizované vo viacerých častiach Košíc, kde sa nachádzajú sídla a vedecké pracoviská univerzít a UNLP. Prototypová a priemyselná zóna má byť zriadená v Cassovia Discovery Park na Moldavskej ulici. (tlačová správa) 

ZDROJ | Telekom