Vedúci pracovník spoločnosti Meta zamestnancom povedal, že majú zakázané hovoriť o potratoch na Workplace, internej verzii Facebooku. Politika zakazuje zamestnancom diskutovať o názoroch o tom, že interrupcia je správna alebo nesprávna alebo o dostupnosti a právach na interrupciu. Väčšina veľkých spoločností zatiaľ jasne nevyjadrila svoj postoj k zákazu potratov, hoci viaceré naznačili svoj nesúhlas. (theverge)