V najnovšej verzii aplikácie Tatra banka 3.9 nájdete pri každej transakcii kartou zobrazenú odhadovanú uhlíkovú stopu vyjadrenú v kilogramoch CO2e. Akú stopu ste zanechali dnešným nákupom obeda? Účet pre modrú planétu (PR)