Birdz, dcérska spoločnosť Veolia zaoberajúca sa aplikáciou internetu vecí v oblasti environmentálnych riešení a spoločnosť Sensoneo vyvíjajúca smart odpadové riešenia pre mestá a firemných zákazníkov, ohlásili strategické partnerstvo s cieľom akcelerovať spoločný rozvoj na medzinárodnom trhu inteligentného riadenia a zhodnocovania odpadu. V nadväznosti na ohlásenie partnerstva plánujú spoločnosti uviesť na trh spoločnú ponukupočas prvého kvartálu 2022.