Sonos sa zaradil k spoločnostiam, ktoré chcú zvýšiť používanie ekologických postupov a produktov. Jej klimatickým plánom je stať sa do roku 2020 uhlíkovou neutrálnou spoločnosťou, do roku 2040 chce dosahovať nulové emisie. (sonos)