NASA udelila zmluvy trom spoločnostiam, ktoré sa budú venovať vývoju vesmírnych staníc slúžiacich na verejné a súkromné účely. Ide o Blue Origin, Nanorack a Northrop Grumman. Medzinárodná vesmírna stanica má už 23 rokov a je pomerne zastaralá, preto sa NASA obracia na súkromný sektor. Vyčlenila 415,6 milióna dolárov a tie rozdelí medzi tieto tri spoločnosti. (Gizmodo)

ZDROJ | NASA