Spoločnosti Bridgestone a Micheli nadviazali spoluprácu pri vývoji recyklačného procesu sadze zo starých pneumatík. Odhaduje sa, že ročne skončí životnosť zhruba 1 miliarde pneumatík, z ktorých materiály sa však kvôli chýbajúcej recyklačnej infraštruktúre nevracajú do výroby. (bridgestone)