Google prináša na Slovensko globálne úspešný program Hrdinovia internetu. Učiteľom základných škôl poskytuje učebné osnovy vytvorené špeciálne pre výučbu základov bezpečného a zodpovedného používania internetu. Cieľom je naučiť deti od 7 do 12 rokov napr. to, ako si poradiť s hekermi, kyberšikanou alebo neopatrným zdieľaním informácií na sociálnych sieťach. Na školenia sa môžu učitelia hlásiť na tejto stránke.