Visa predstavila Meet Visa, úvodnú fázu obmeny svojej značky, ktorá je úzko prepojená s obchodnou stratégiou spoločnosti. Vyznačuje sa sviežejšími farbami a vlastným písmom vytvoreným pre optimálne digitálne používanie a tiež aktualizovaným symbolom značky. V priebehu tohto roku sa nová identita značky Visa začne používať vo viac ako 200 krajinách a teritóriách, v ktorých spoločnosť Visa pôsobí.

https://youtu.be/Z0MkweQFS_I