Výskumníci z MIT a Caltechu vyvinuli nový nanomateriál, ktorý by mal byť pevnejší, než kevlar alebo oceľ. Materiál vyrobený zo vzájomne prepojených uhlíkových „tetrakaidekaedrov“ dokázal pri testoch efektívne absorbovať mikroskopické strely aj bez výraznejšej deformácie a poškodenia materiálu. (techcrunch)