Na portáli www.freemap.sk ste doposiaľ mohli zadať len vyhľadávanie trasy podľa poradia miest. Nová zmena znamená, že len zadáte miesta, kde musíte byť. Optimalizuje trasu tak, aby bola najefektívnejšia. Produkt freemapu zásadne znižuje nároky na logistiku. Konkurenčné portály, ak vôbec ponúkajú možnosť vyhľadávania peších trás, neumožňujú riešenie tohto typu problému. Zatiaľ čo predtým trvala trasa 46 minút, teraz trvá rovnaký plán cesty len 32.