Na iPhone sa objavila nová chyba, ktorá umožňuje volajúcej strane v aplikácii FaceTime počuť príjemcu ešte predtým, ako sa samotný rozhovor rozhodne prijať alebo odmietnuť. Apple už na bug stihol reagovať a skupinové FaceTime hovory nie sú dostupné kým nebude nájdené riešenie.