Tesla a jej Model 3 získal posledné povolenie, aby sa mohol premávať po európskych cestách. Holandský orgán pre vozidlá (RDW) uviedol na svojej webovej stránke, že Model 3 splnil potrebné požiadavky na prevádzku. RDW je dôležitým úradom v Európe, ktorý je poverený licencovaním vozidiel.