Poznáme úspešných žiadateľov o dotáciu na nabíjacie stanice pre elektromobily

Možno ste už stihli zabudnúť, no v závere roka 2020 bola spustená výzva Ministerstva hospodárstva, v ktorej mohli uchádzači získať dotáciu na výstavbu nabíjacej stanice pre elektromobily. Oproti predchádzajúcej bola významne upravená.

Aktuálna výzva sa uzavrela na prelome rokov, takže na jej vyhodnotenie sme čakali viac ako deväť mesiacov. Ide o veľmi dlhú dobu, pričom tento čas určite ovplyvnila aj pandémia. Nevadí, dočkali sme sa a poznáme všetkých 75 úspešných žiadateľov. Bohužiaľ, komisia bola nútená neschváliť až 93 žiadostí z dôvodu vyčerpania disponibilných prostriedkov. Až 43 žiadostí bolo neschválených z dôvodu pochybenia žiadateľa, pričom MHSR zaznamenalo aj 4 storno žiadosti.

Celkovo si tak o dotáciu požiadalo 215 obcí, miest a firiem. Približne tretina sa k požadovanej dotácii aj dostane, čo nie je veľké číslo. Záujem o dotáciu bol tentokrát veľký a určite k tomu pomohla úprava pravidiel. Na rozdiel od poslednej výzvy, teraz bolo možné žiadať o podporu na výstavbu DC nabíjacej stanice a zároveň si takúto žiadosť mohli podať aj súkromní podnikatelia.

Vďaka aktuálne schváleným dotáciám vyrastie na Slovensku 198 AC nabíjacích bodov a 43 DC nabíjacích bodov s výkonom do 25 kW. MHSR výstavbu podporí sumou 647 710,36 eur. Ide o veľmi zaujímavé číslo, no pri pohľade na neschválené žiadosti je objem taktiež veľmi vysoký. Ďalšie obce a podnikatelia mali záujem postaviť až 199 AC nabíjacích bodov a 14 DC v celkovej hodnote 510 373,60 eur.

Zoznam všetkých žiadateľov (PDF)

Nabíjacie stanice sa na Slovensku budú rozširovať aj v budúcnosti s podporou Európskej únie a slovenského Plánu obnovy. Na tento účel bolo vyčlenených až 50 miliónov eur. Štát chce pritom iba vo vlastnej réžii postaviť cez 200 ultra-rýchlych nabíjačiek na diaľničných odpočívadlách. Popri tom budú môcť získať dotáciu na výstavbu nabíjacej infraštruktúry podnikatelia spolu s obcami.

Komentáre k článku