Reklama

Môžete dostať finančnú podporu pri zriadení wallboxu?

Zdroj | Wallbox
Richard Pliešovský
Zdroj | Wallbox
Zdroj | Wallbox

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) zverejnila novú správu. Podrobne popisuje aktuálny stav trhu s elektrickými vozidlami, infraštruktúrou ako i rozvoj tohto segmentu.

Téme sme sa venovali v článkoch Aké emisie majú novoprihlásené vozidlá u nás a Ako rozprúdiť trh s elektromobilmi na Slovensku? Teraz sa pozrieme na podporu výstavby súkromných nabíjacích staníc.

Aktuálne platná legislatíva upravujúca proces výstavby nabíjacích staníc sa podstatne zmení od 1. apríla 2024, keď vstúpi do účinnosti nový Stavebný zákon (Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe).

Obsah pokračuje pod reklamou

Medzi najdôležitejšie systémové zmeny v tomto zákone patrí prenos kompetencií vykonávaných v rámci stavebných konaní na štát, zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom infosystému Urbion, ale i to, že nabíjacie stanice so spoločným výkonom v stavbe do 25 kW budú považované za drobnú stavbu.

Jedným z dôležitých opatrení pre rozvoj nabíjacej infraštruktúry je aj podpora výstavby súkromných AC nabíjacích staníc, wallbox. Zdá sa, že najlepšou podporou je zavedenie finančnej podpory pre ich inštaláciu. Podobne to funguje vo viacerých členských krajinách EÚ.

Pozrite si

Aké emisie majú novoprihlásené vozidlá u nás a aké v EÚ?

Správa konštatuje, že „Podpora by mala byť zameraná na inteligentné wallboxy, ktoré umožnia minimalizáciu dopadu integrácie nových odberných bodov na distribučnú sústavu resp. lokálne distribučné rozvody vďaka možnosti riadenia odberu z nadradenej siete (či už na základe požiadaviek distribučného dispečingu alebo dynamickej ceny elektrickej energie). Pri nastavení podpory sa odporúča inšpirovať sa podpornou schémou v Českej republike.“

Dotácia by mala byť určená pre majiteľov starších ale i novopostavených rodinných domov. Získať ju tiež môžu osoby, ktoré reprezentujú bytové domy, typicky majiteľ parkovacieho miesta či spoločenstvo vlastníkov bytových jednotiek.

Správa navrhuje, že dotácia by mala slúžiť na získanie a inštaláciu wallboxu do 22 kW. Kvôli možnosti diaľkového riadenia by mala byť požiadavkou možnosť pripojenia do riadiaceho IT systému, schopnosť fungovať v rámci skupiny riadenia spotreby.

Pozrite si

Ako rozprúdiť trh s elektromobilmi na Slovensku? Stačí 35,5 milióna eur

Ak by sa jednalo o rodinný dom, mala by sa dotácia vzťahovať na dva wallboxy, pri bytových domoch je možné počet obmedziť počtom bytových jednotiek. V prípade rodinných ako aj bytových domov sa navrhuje stanoviť maximálne náklady na jeden wallbox a súvisiace priame náklady na jeho inštaláciu v sume 1 800 €. Prijímateľ by mal získať dotáciu vo výške 50 % z týchto nákladov. Dotácia by mala byť udelená formou spätnej refundácie skutočne vynaložených nákladov.

Niet pochýb, že ide o účinné opatrenie, ktorým sa môže naštartovať väčší záujem o elektromobilu. V súčasnosti sme na úplnom konci krajín EÚ. Z 2,5 miliónov osobných vozidiel je elektromobilov len 6 000 kusov, čo predstavuje 0,4 % podiel.

Zdroj
Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.