EÚ vyčlenila pre siete 5G pásmo 26 GHz. Dostupné musí byť do konca roku 2020

ZDROJ | Qualcomm

Už počas tvorby štandardu pre technológie 5G bolo jasné, že dostatok rádiového spektra bude pre výkonnosť sietí kritický. Tak je tomu nakoniec aj v súčasných mobilných sieťach 3G a 4G, ktoré dokážu spájaním kanálov ponúknuť vyššie rýchlosti (DC-HSPA a LTE-A).

Pozrite siSiete 5G sa hlásia aj na Slovensku. Pohltia 700 MHz pásmo DVB-T

Vzhľadom na očakávané rýchlosti a priepustnosť sietí 5G budú nové technológie čerpať prenosové kanály z rôznych oblastí spektra a to aj súčasne. Regulačné orgány preto postupne pracujú na uvoľňovaní pásiem, ktoré sú dnes obsadené rôznymi prevádzkovateľmi, zväčša fixných služieb.

Na rade sú telekomunikační regulátori

Siete 5G využijú pásma od terestriálnej TV (700 MHz) na spodnej hranici, po milimetrové vlny (desiatky GHz) v hornej časti spektra. Rozdelené budú do dvoch nových rozsahov:

Frekvenčný rozsah 1 prekrýva a rozširuje frekvencie 4G/LTE od 450 MHz do 6 GHz. Pásma sú pritom očíslované od 1 do 255 a tento rozsah sa bežne nazýva „nové rádio“ (New Radio, NR) alebo „sub-6GHz“.

Frekvenčný rozsah 2 pracuje na vysokých kmitočtoch od 24,250 GHz, do 52,600 GHz. Tieto pásma sú číslované od 257 do 511 a rozsah sa označuje aj ako „milimetrové vlny“ (mmWave).

ZDROJ | Qualcomm

Niektoré časti plánovaného spektra sú však aktuálne obsadené inými technológiami. Okrem pásma 700 MHz, kde dnes na Slovensku operuje Towercom s DVB-T, používajú pásma 26 GHz a 29 GHz telekomunikační operátori pre mikrovlnné spoje bod-bod, alebo bod-multibod.

Keďže všetky tieto pásma sú plánované pre siete 5G, regulátor pripravuje ich uvoľnenie. V pásme 700 MHz sa tak už deje, s čím súvisí prelaďovanie prijímačov DVB-T.

700 MHz, 3,6 GHz aj 26 GHz

Pásma v oblasti nízkych frekvencií sú výhodné kvôli dlhým dosahom, čo umožní jednoducho pokrývať vidiecke oblasti. Pre vysoké rýchlosti však budú potrebné pásma v horných častiach spektra – cm a mm vlny.

Pozrite siAnténa mmWave pre smartfóny 5G znamená technologický míľnik

A práve pásmo 26 GHz teraz Európska únia oficiálne vyhradila pre služby 5G na celom svojom území. Pripravila tak podmienky pre nasadenie milimetrových vĺn (mmWave) do konca budúceho roka, uvádza portál VentureBeat. Striktne vzaté, 26 GHz vlna má vlnovú dĺžku cca 11,5 mm, takže ešte ide fakticky o centimetrové vlny, ale to nie je podstatné.

ZDROJ | Qualcomm

V rozvinutej fáze sietí 5G sa očakáva aj využívanie ďalších pásiem mm vĺn, až do 60 GHz a možno ešte vyššie. EU už vyčlenila dve nové pásma pre 5G – okrem 700MHz aj 3,6GHz. Nové pásmo 26 GHz bude mať podstatne kratší dosah, ale umožní potenciálne najvyššie rýchlosti. S výhodou môže byť využité v mestských oblastiach s vysokou hustotou obyvateľstva a tým aj s maximálnou koncentráciou mobilných terminálov.

Za USA zaostávame

Kým v USA sa už uskutočnili samostatné aukcie na spektrum milimetrových vĺn v pásmach 24 GHz a 28 GHz, Európska komisia vyhradzuje pre 5G zariadenia široký rozsah spektra od 24,25GHz do 27,5GHz – na nevýhradnom základe.

ZDROJ | GSM Arena

Blízkosť frekvenčných pásiem pre 5G v USA a v EÚ uľahčí výrobcom smartfónov vývoj a výrobu globálne kompatibilných 5G zariadení pre pásma mmWave.

Časový harmonogram pre uvoľnenie frekvencií v oblasti 26 GHz v EÚ nekorešponduje s aktuálnou situáciou pri spúšťaní komerčných sietí 5G. Švajčiarsky Swisscom už sieť 5G spustil a do konca roku 2019 sa k nemu v Európe pridá množstvo ďalších operátorov.

Pozrite siOhrozia siete 5G leteckú dopravu?

V prvej vlne budú na trhu zrejme smartfóny bez podpory pásma 26 GHz. Zákazníci preto na rýchlosti rádu 10 Gbit/s s 5G zariadeniami v tejto fáze nedosiahnu.

V čase spustenia služieb v pásme 26 GHz v EÚ budú mať operátori v USA už takmer dvojročný náskok. Môže im to priniesť aj viac skúseností s využívaním dátovo náročných aplikácií ako je virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita a podobne.

ZdrojVB

Komentáre k článku