Reklama

Elektrifikáciu osobných áut sme premrhali! Skúsime to s nákladnou dopravou?

Zdroj | Scania
Števo Porubský
Zdroj | Scania
Zdroj | Scania

Slovensko je na chvoste Európskej únie v elektrifikácii segmentu osobných vozidiel. Tvrdí to nielen SEVA, ale jasne to dokazujú aj čísla predajov, resp. registrácií.

Podľa asociácie v oblasti nákladnej dopravy máme príležitosť zachytiť dynamiku už na začiatku a byť integrálnou súčasťou transformácie a dekarbonizácie celého európskeho trhu. Ako na to?

Zdroj | Mercedes-Benz
Obsah pokračuje pod reklamou

SEVA navrhuje sadu konkrétnych opatrení, ktoré umožnia prekonať aktuálne najväčšie bariéry, naštartovať dekarbonizáciu cestnej nákladnej dopravy a zároveň stanoviť smer dlhodobej transformácie. Chýbať pritom nesmie podpora nákupu bezemisných nákladných vozidiel, ale aj výstavba potrebných nabíjacích staníc či minimalizácia mýtnych poplatkov pre elektrické nákladné automobily. To ale nie je všetko.

Ťažké úžitkové vozidlá a autobusy predstavujú menej ako 11 % zo všetkých registrovaných vozidiel na Slovensku. Ich podiel na emisiách z dopravy je však nepomerne vyšší. Podľa EEA pred pandémiou vyprodukovali ťažké úžitkové vozidlá a autobusy na Slovensku dva milióny ton CO2 ročne.

Od roku 2030 by sa mali na trhu EÚ predávať nové ťažké úžitkové vozidlá produkujúce v priemere o 45 % emisií menej v porovnaní s rokom 2019. V roku 2035 je táto hranica stanovená na 65 % a pre rok 2040 potom až na 90 %! Pri mestských autobusoch je táto hranica stanovená na 100 % už od roku 2030, pri diaľkových autobusoch sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako pre nákladné vozidlá. To znamená, že od roku 2030 by sa mali predávať „vo veľkom“ hlavne elektrické nákladné automobily, resp. autobusy.

Negatívom ale ostáva, že sme v roku 2023 a na trhu je minimálne množstvo nákladných vozidiel na elektrický pohon. SEVA tvrdí, že v rámci EÚ predstavovali batériové elektrické nákladné vozidlá v prvom polroku 2023 iba 1,3 % z nových registrácií, čo je 2 982 kusov!

Zdroj | Volvo

Slovensko zas na chvoste

Na Slovensku boli v polovici roka 2023 registrované iba štyri batériové elektrické nákladné vozidlá nad 12t a niekoľko ďalších s iným, alternatívnym pohonom. Zas nás tak až extrémne výrazne predbiehajú krajiny západnej Európy, kde už v prvom polroku 2023 bol zaznamenaný 4-násobný medziročný rast. Cestná doprava je a dlho aj bude jedinou oblasťou, v ktorej sa Slovensku dlhodobo nedarí znižovať emisie.

Problémov je hneď niekoľko. Vyššia obstarávacia cena a zároveň aj vyššie celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership) predstavujú pravdepodobne najväčšiu bariéru rýchleho rozvoja v úvodnej fáze, tvrdí SEVA vo svojom pozičnom dokumente k elektrickej nákladnej doprave. Na základe niektorých očakávaní trhu by sa mohlo dosiahnuť vyrovnanie Total Cost of Ownership elektrických a spaľovacích vozidiel okolo roku 2025. SEVA očakáva výraznejší pokles obstarávacej ceny vzhľadom na postupný pokles cien batérií až v ďalšej fáze, po roku 2025.

Rovnako je problémom aj nabíjanie, a to nielen investične či administratívne, ale aj časovo. Veľkou bariérou je nedostatočný výkon pripojenia danej lokality a zdĺhavý proces jeho navýšenia zo strany distribučných spoločností. Negatívne na rast elektrifikácie nákladnej dopravy vplýva aj absencia verejnej nabíjacej siete, ktorá by bola schopná obsluhovať energeticky náročnejšie batérie nákladných vozidiel.

Čo potrebujeme urobiť?

1. Národný plán dekarbonizácie ťažkej cestnej dopravy

SEVA navrhuje prijatie stratégie pre dekarbonizáciu ťažkej nákladnej dopravy. „Hoci v súvislosti s logistikou je dôležitým aspektom aj prenesenie dopravných výkonov na železnicu, signifikantná časť dopravy nákladu zostane kvôli konkrétnym požiadavkám zadávateľov vždy na cestách. Štát musí zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní podmienok a prekonávaní bariér. Podstatnou súčasťou takejto vízie je tiež potreba prechodu na bezemisnú dopravu aj v segmente autobusov.“

Obsah pokračuje pod reklamou

2. Podpora nákupu bezemisných nákladných vozidiel

Je potrebné zaviesť schému dočasnej podpory nákupu bezemisných nákladných vozidiel, ktorú je možné financovať aj z Plánu obnovy a odolnosti. Podpora by mohla podľa SEVA umožniť podnikateľom začať s transformáciou vozových parkov ešte pred rokom 2025. V Rakúsku už taká schéma funguje, nazvali ju ENIN.

3. Poplatky, daňové a technické opatrenia

Podľa SEVA je dôležité zavedenie dočasných motivačných opatrení pre zavádzanie bezemisných vozidiel do flotíl. Opatrenia by mali byť účinné na vopred stanovené krátkodobé obdobie (odporúčané trvanie do roku 2026). Ide napríklad o odpustenie mýta na vymedzených úsekoch, odpisovanie nákladného vozidla s nulovými emisiami v priebehu 2 rokoch či rýchlu harmonizáciu predpisov a noriem v oblasti hmotnosti a rozmerov vozidiel s batériou.

Zdroj | Scania

4. Priama podpora výstavby privátnej nabíjacej infraštruktúry

„Podpora budovania verejnej nabíjacej infraštruktúry, tak ako je definovaná napríklad v Akčnom pláne pre elektromobilitu, by mala byť rozšírená aj na vybrané modely privátnej infraštruktúry.“ Nákladné vozidlá a autobusy sa budú primárne nabíjať depách a logistických centrách.

5. Identifikácia, prioritizácia a príprava budúcich lokalít verej- ného nabíjania nákladných vozidiel

Fraunhofer Institute identifikoval pre potreby Európskej asociácie výrobcov automobilov (ACEA) aj potenciálne lokality nabíjania. Vďaka týmto analýzam by bolo možné presne lokalizovať miesta pre nabíjanie nákladných elektromobilov. Žiaľ, už dnes trvá celý proces kvôli súčasnej legislatíve aj viac ako 3 roky.

6. Podpora výstavby pilotnej verejnej nabíjacej infraštruktúry

Ako krajina sme sa zaviazali vybudovať sieť rýchlych nabíjacích staníc s relevantnou kapacitou výkonu na tranzitných koridoroch TEN-T a v takzvaných mestských uzloch. SEVA tak navrhuje zavedenie podpornej schémy, určenej konkrétne na vybudovanie troch pilotných lokalít s celkovou podporou štátu pre všetky lokality na úrovni približne 2,5 milióna eur. SEVA vychádza z návrhov v Nórsku.

7. Zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby nabíjacej infraštruktúry

SEVA podľa vzoru iných krajín Európskej únie navrhuje implementovať proces zjednoteného, štandardizovaného, transparentného, a tým aj zrýchleného procesu povoľovania výstavby nabíjacej infraštruktúry, vrátane procesu pripojenia do distribučnej sústavy.

Kompletný Pozičný dokument SEVA k elektrickej nákladnej doprave nájdete na webe seva.sk.

Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.