Reklama

Ako požiadať o príspevok na zvýšenú splátku hypotéky?

Zdroj | Ave Calvar/Unsplash
Richard Pliešovský
Zdroj | Ave Calvar/Unsplash
Zdroj | Ave Calvar/Unsplash

Minulý rok skončili zlaté časy a úroky na hypotekárnych úveroch poriadne poskočili. V mnohých domácnostiach spôsobili napätý rozpočet.

Od 2. decembra je možné požiadať o príspevok na zvýšenú splátku hypotéky, ktorý má pomôcť znížiť finančné zaťaženie (najmä) nízkopríjmových domácností.

Kto má nárok na príspevok?

Obsah pokračuje pod reklamou

Vláda tento príspevok smeruje k tým, ktorí ho najviac potrebujú, preto musíte spĺňať niekoľko podmienok. Musí ísť o fyzickú osobu, ktorá:

  • má trvalý pobyt, resp. prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;
  • je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník);
  • má úverovú zmluvu uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou.

Oprávneným žiadateľom môže byť dlžník (alebo spoludlžník) uvedený na zmluve o úvere na bývanie. Ak je viac oprávnených osôb (dlžník a spoludlžník) spĺňajúcich podmienky nároku na príspevok, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.

Zdroj | Getty Images/Unsplash

Pozor: Žiadosť o príspevok môžete podať len vtedy, ak sa zdvihla mesačná splátka úveru z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie. Ak sa zvýšila minulý rok, môžete ju podať už teraz. Ak sa zvýša tento rok, môžete ju podať až od toho mesiaca, kedy došlo k jej zvýšeniu.

Pri posudzovaní nároku na príspevok sa započítavajú príjmy oprávnených osôb. Priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka môže byť najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem. Pre žiadosti podané v roku 2024 sa berie do úvahy kalendárny rok 2022. Vtedy bola priemerná mzda 1 304 €, 1,6-násobok tejto mzdy tak predstavoval 2 086,40 €.

V prípade, že je priemerný príjem za rok 2022 vyšší ako je priemerná mesačná nominálna mzda, pre vznik nároku na príspevok sa ďalej posúdi priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť.

Výška príspevku

Výška príspevku je 75 % z (kladného) rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac však v sume 150 € mesačne.

Príklad A

Ak sa vám zvýši mesačná splátka o 300 €, napríklad z 200 € na 500 € (75 % z 300 € = 225 €), príspevok bude poskytnutý v maximálne možnej výške príspevku (150 €).

Príklad B

V prípade, že sa vám mesačná splátka zvýši o 60 €, napríklad zp 120 € na 180 € (75 % zo 60 € = 45 €), poskytnutý príspevok bude vo výške 45 €.

Obsah pokračuje pod reklamou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) vypláca príspevok mesiac dozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. Ak ste si napríklad nárokovali príspevok za január, vyplatený bude najneskôr do konca februára.

Zdroj | Unsplash/Getty Images

Nezabúdajte, nárok na príspevok vám vznikne len v prípade, ak ste uhradili mesačnú splátku v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie. Prihliada sa pritom na omeškanie úhrady mesačnej splátky najviac do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala splatnosť mesačnej splátky.

Ako vyplníte tlačivo na žiadosť o príspevok?

Nárok na príspevok sa uplatňuje písomne. Vyplnenú a podpísanú žiadosť podáte ÚPSVaR-u, v ktorého územnom obvode máte trvalý (resp. prechodný) pobyt. Žiadosť môžete podať osobne, poštou, ale aj elektronicky so zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Pozrite si

Ako elektronicky podpísať a odoslať dokument v Slovensko.sk?

V každom prípade musíte vypniť tlačivo. To si môžete stiahnuť vo formáte DOCX, alebo PDF. Pomôcť vám môže príloha k žiadosti, kde nájdete všetky potrebné informácie. Povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie a čestné vyhlásenie oprávnenej osoby.

Skutočnosti, ktoré čestne vyhlásite, budú overované ÚPSVaR-om z dostupných informačných systémov.

V prípade, že sa rozhodnete odoslať žiadosť elektronicky cez portál slovensko.sk, budete potrebovať občiansky preukaz s čipom (eID karta). V tomto prípade vyplníte žiadosť buď ručne a oskenujete, alebo ju vyplníte priamo elektronicky (najpohodlnejšie je to v tablete so stylusom).

Žiadosť pošlete do vašej pobočky. Kliknete na + Vytvoriť správu > Všeobecné podanie, kde si nájdete konkrétny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Kliknite na Prejsť na službu a vyplňte Predmet, Značku prijímateľa (napr. meno kontaktnej osoby) a Značku odosielateľa (vaše meno).

Do prílohy nezabudnite priložiť všetky potrebné dokumenty a elektronicky ich podpíšte. Ak všetko prebehne korektne, môžete ešte podpísať aj celú správu a kliknúť na Odoslať (zelené tlačidlo dole).

Môže sa stať, že budete mať problém s elektronickým podpísaním. Nám v redakcii sa overilo využívanie QES portálu, kde na nás nečakali problémy a vždy sme úspešne všetko podpísali. Podpísaný dokument z QES portálu si uložte a ten priložte ako prílohu v rozpísanej správe na slovensko.sk.

Problém môže spôsobovať aj neplatný certifikát na eID karte. Aktuálny stav zistíte kliknutím na eID > Vydať certifikáty. Ak ich nemáte uložené, musíte si ich najprv stiahnuť. Celý proces trvá asi 15 minút. Dôležité je vedieť, že ak ste ešte elektronicky nepodpisovali, certifikáty nemáte uložené v e-občianke a musíte tento krok absolvovať.

Zdroj
Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.