Reklama

ZNAČKY | Pixar – priekopník animovaného filmu

Pixar
Zdroj | Pixar
Terézia Miková
Pixar
Zdroj | Pixar
Zdroj | Pixar

Pred začiatkom mnohých animovaných filmov sa často pred našimi očami objaví skákajúca lampa, ktorá sa mimochodom volá Luxo. V tej chvíli si môžeme byť istí, že producentom filmu je legendárny Pixar. Animované štúdio s názvom Pixar Animation Studio sa vo svojej histórii stal tvorcom animovaných filmov s využitím prelomových digitálnych technológií. Množstvo krátkych i celovečerných filmov, hudobných ukážok a osobností bolo nominovaných na získanie prestížnych ocenení alebo sa stalo ich držiteľom. Akú históriu píše v oblasti animovaného filmu spoločnosť so zvučným menom – Pixar?

V skratke…

Názov spoločnosti: Pixar Animation Studios

Sídlo: 1200 Park Avenue, Emeryville, Kalifornia, Spojené štáty americké

Vznik spoločnosti: 3. február 1986

Zakladatelia: George Lucas, Ed Catmull, Alvy Ray Smith

Predstavitelia: Ed Catmull, John Lasseter, Jim Morris

Forma spoločnosti: dcérska spoločnosť, The Walt Disney Company

Počet zamestnancov: 1 200+

Pôsobenie: medzinárodné

Web:  www.pixar.com

Zdroj | Pixar

Pixar Animation Studios je štúdio animovaných filmov a rozprávok, ktoré prináša dobrodružstvo na plátna kín v mnohých krajinách sveta už 30 rokov. Množstvo kritikov označuje Pixar za jedno z najlepších filmových štúdií všetkých čias.

História populárneho štúdia animovaného filmu sa začala pod iným názvom – Lucasfilm’s Computer Division. Spoločnosť vo vtedajšej forme sa pod vedením Georga Lucasa zaoberala prelomovými technológiami a metódami tvorby, angl. cutting edge technologies v oblasti filmovej produkcie.

Zdroj | Wikipedia

V roku 1979 bol Georgeom Lucasom do spoločnosti pozvaný pôsobiť vo vedúcej pozícii Ed Catmull, ktorý dovtedy pracoval v The New York Technology Institute.

Lucasovým pôvodným zámerom bolo, aby Catmull rozvíjal v spoločnosti počítačové technológie v podobe digitálneho filmového a zvukového editora a výskum počítačovej grafiky.

V roku 1983 bol do spoločnosti pozvaný John Lasseter, aby stal súčasťou skupiny The Graphics Group, ktorej úlohou bolo tvoriť grafické rozhranie animovaných filmov. V nasledujúcom roku sa stal plnohodnotným zamestnancom spoločnosti. V rámci štúdia sa stal tzv. interface designer, prekl. dizajnérom rozhraní.

Jedným zo známych filmových ukážok, na ktorom spolupracoval Lasetter, je napr. The Adventures of André & Wally B. Jednalo sa o krátky animovaný film, ktorý netrval viac ako dve minúty.

Vedeli ste, že?

Krátky animovaný film o Andrém a Wally, na ktorom spolupracoval Lasetter, sa stal v rámci vtedajších štandardov prelomovým filmom, ktorý výrazne posilnil záujem filmového priemyslu o produkciu filmov s použitím počítačovej grafiky.

Krátky animovaný film The Adventures of André & Wally B. pol predstavený 25. júla 1984 v rámci konferencie SIGGRAPH, ktorá sa v tom roku konala v Minneapolise.

Zdroj | Pixar

Konferencia prebieha od roku 1974 pod záštitou ACM SIGGRAPH – Association for Computer Machinery SIGGRAPH. Krátky film sa taktiež stal významným aj kvôli použitiu ručne maľovaných textúr a rozostrenia obrazu v pohybe.

Vedeli ste, že?

SIGGRAPH je skratkou anglického názvu Special Interest Group on Computer GRAPHics and Interactive Techniques, v prekl. špeciálnu záujmovú skupinu zameranú na počítačovú grafiku a interaktívne technológie.

3. februára 1986 sa stal majiteľom Lucasfilm’s Computer Division zakladateľ spoločnosti s odhryznutým jabĺčkom – Steve Jobs. Názov spoločnosti bol zmenený.

Nie je nesprávnym tvrdením, ak povieme, že práve týmto dňom sa začína písať história Pixar Animation Studios ako samostatnej spoločnosti. V tom čase sa súčasťou Pixaru stalo ďalších 44 zamestnancov.

Pod vedením Johna Lasettera vznikol aj krátky film Luxo Jr. V auguste v roku 1986 bol predstavený na konferencií počítačovej grafiky SIGGPRAPH. Luxo Jr. sa stal prvým trojrozmerným animovaným filmom, ktorý bol nominovaný na Oscara za najlepší animovaný krátky film.

V roku 1987 vznikol ďalší krátky animovaný film s názvom Red’s Dream. V krátkom, približne 4-minútovom animovanom filme je zobrazený sen jednokolesového červeného „bicykla“.

Animovaný film sa stal v tom čase výnimočným kvôli práci s vytvorením nálady a atmosférou prostredia – osvetlenie nočnej ulice a dážď. Film bol vytvorený pomocou internej technológie Pixar Image Computer.

https://www.youtube.com/watch?v=Sz01wLzSjNY

V nasledujúcom roku je dokončený ďalší krátky animovaný film s názvom Tin Toy, ktorý mal už takmer päť minút.

https://www.youtube.com/watch?v=RcIs1q-2rC4

V auguste 1988 bol predstavený v rámci odbornej konferencie SIGGRAPH, neskôr sa objavil aj na filmovom festival Ottawa International Film Fest.

Vedeli ste, že?

V roku 1988 je taktiež verejnosti dostupný systém na tvorbu animácie MENV prostredníctvom internetu. MENV je skratkou pre slovné spojenie „modeling environment“, prekl. modelovanie prostredia.

V roku 1989 sa stali súčasťou spoločnosti Pete Docter a Andrew Stanton. V tomto roku sa taktiež objavila aj prvá komerčná verzia digitálneho softvéru RenderMan. Program sa stal jedným zo štandardov v oblasti modelovania a renderovania priestorovej počítačovej grafiky vo filme.

V tom čase sa v rámci filmovej produkcie objavil aj krátky film Knick Knack.

https://www.youtube.com/watch?v=9HFIXKxGIss

Bol to prvý film animovaného štúdia, ktorý bol vytvorený pomocou stereoskopického 3D zobrazenia. Stereoskopia je systém zaznamenávania a premietania obrazu s cieľom vzbudiť v divákovi dojem, že sa nepozerá na plochý obraz, ale že je ponorený v priestorovom svete s hmatateľnou hĺbkou. Pixar sa v roku 1989 taktiež začal zaoberať aj tvorbou reklám.

Vedeli ste, že?

Pixar sa onedlho potom, čo sa začal zaoberať tvorbou animovaných reklám, stal dvojnásobným držiteľom CLIO – prestížneho ocenenia v oblasti reklamy, dizajnu a komunikácie.

V ďalšom desaťročí, konkrétne v roku 1991 uzatvorená zmluva medzi spoločnosťami Pixar a Disney s cieľom vytvoriť najmenej jeden animovaný film s využitím počítačových technológii.

Začiatkom 90-tych rokov sa objavil aj softvér, ktorý vznikal v rámci animovaného štúdia – RenderMan. S vývojom spoločnosti Pixar sa rozvíjali a rozširovali možnosti tvorby pomocou modelovacieho programu RenderMan.

Zdroj | Pixar

Po sérii krátkych animovaných filmov, Pixar predstavil v roku 1995 celovečerný animovaný film s názvom Toy Story. Legendárny film sa oficiálne predstavil na plátnach kín 22.novembra 1995.

Príbeh hračiek bol ocenený viacerými cenami Akadémie filmových umení a vied so sídlom v kalifornskom Beverly Hills, USA. Rozpočet na tvorbu animovaného filmu Toy Story bol približne 30 miliónov dolárov.

Vedeli ste, že?

Premietaním celovečerného animovaného filmu Toy Story doma aj v zahraničí zisk spoločnosti Pixar stúpol o viac ako 554 miliónov dolárov.

Toy Story je príbeh, ktorý sa začína v detskej izbe malého chlapca menom Andy. Vo svojej izbe má množstvo hračiek, napr. umelého dinosaura Rexa, hračkársky zemiak Pán Krumplihlava, umelého psa s pružinou a menom Slinky a ďalších.

Jeho najobľúbenejšou hračkou je však kovboj Woody. Andy však netuší, že jeho hračky ožívajú vo chvíli, keď odíde z izby. Príbeh sa začína v okamihu, keď Andy dostane pri príležitosti svojich narodenín ďalšiu hračku s menom Buzz Lightyear. Kto z koho?

O rok neskôr, v roku 1996 sa John Lasseter stal držiteľom ocenenia, ktorú udeľuje Akadémia filmových umení a vied. V tomto prípade mu bolo udelené zvláštne ocenenie za „inšpiratívne vedenie tímu, ktorý stál za návrhom a výrobou celovečerného animovaného filmu Toy Story“.

Približne v rovnakom čase sa držiteľmi ocenení stali aj Ed Catmull, Alvy Ray Smith, Thomas Porter a Tom Duff. Jednalo sa o cenu za priekopnícke vynálezy v digitálnej obrazovej kompozícii.

Zdroj | Pixar

V roku 1997 prichádza k ďalšej zmluve o spolupráci medzi Walt Disney Pictures a Pixar. Cieľom zmluvy bolo v priebehu desiatich rokov vytvoriť ďalších päť animovaných filmov. V tomto čase už Pixar zamestnával okolo 375 ľudí.

Takmer na konci roka, 24. novembra 1997 bol v jednom z divadiel, v Santa Monica premietaný ďalší z animovaných filmov – Gary’s Game, prekl. Garyho hra. V tomto prípade sa však jednalo o ďalší z krátkych animovaných filmov.

Aj napriek tomu sa film s titulom Garyho hra stal oceneným prestížnym Oscarom za najlepší animovaný krátky film.

https://www.youtube.com/watch?v=-OXJj-pSTvo

Garyho hra je príbeh o starcovi, ktorý prichádza do mestského parku hrať šach – sám so sebou.

Zdroj | ihned.cz

Príbeh starca v tomto krátkom animovanom filme napísal a pod záštitou Pixar režíroval Jan Pinkava. Nostalgickú povahu filmovej ukážky dopĺňa hudobná atmosféra ovplyvnená francúzskym šansónom.

Vedeli ste, že?

Jan Pinkava je pôvodom z Českej republiky. Narodil sa 21.júna 1963 v Prahe. Stál nielen pri tvorbe krátkeho filmu Gary’s Game ale aj Toy Story II. a Ratatouille.

O rok sa na plátnach kín objavil aj celovečerný animovaný film Bug’s life, prekl. Život chrobáka sprevádzaný titulom Gary’s Game z predošlého roku. Život chrobáka je druhým celovečerným animovaným filmom z dielne Pixar.

Príbeh sa odohráva v miniatúrnom svete mravcov s pracovitou a radostnou povahou. Ich mravenisko je však každoročne sužované nájazdom dravých kobyliek. Hlavnou postavou sa stáva Flik, ktorého zámery sa doposiaľ vždy premenili v katastrofu, bez možností odvrátiť ju. Alebo sa raz aj na Flika a ostatných mravcov „usmeje šťastie“?

V roku 1999, opäť v novembri sa Pixar stal producentom pokračovania legendárneho filmu s názvom Príbeh hračiek. Jedná sa o prvý film v histórii, ktorý bol kompletne vytvorený pomocou digitálnych prostriedkov. Film bol predstavený Walt Disney Pictures 13. novembra 1999 v El Capitan Theatre v Hollywoode.

Príbeh hračiek pokračuje krádežou hračky, legendárneho kovboja Woodyho, zberateľom hračiek. Buzz Lightyear a ostatní Woodyho priatelia sa ho rozhodli zachrániť, aj keď je nutné podstúpiť náročnú záchrannú misiu.

https://www.youtube.com/watch?v=Lu0sotERXhI

K pôvodným postavám z prvej časti Príbehu hračiek sa pridalo aj niekoľko nových – Jessie, Barbie, Stinky Pete alebo Mrs. Potato Head.

Vedeli ste, že?

Známa pieseň „When She Loved Me“, ktorej autorom je Randy Newman a bola použitá vo filme Príbeh hračiek II. bola nominovaná Oscarom za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň.

Na prelome tisícročí bol dokončený aj krátky animovaný film For the Birds. Po prvý krát bol premietaný 5. júna 2000 na filmovom festivale medzinárodného charakteru – Annecy International Film Festival vo Francúzsku.

For the Birds bol režírovaný Ralphom Egglestonom. V krátkom filme sa jedná o príbeh vtákov na elektrickom vedení, ktorého dej vyústi v tragikomickom závere.

https://www.youtube.com/watch?v=u6g_5aThEv0

V roku 2000 sa taktiež sídlo spoločnosti Pixar presťahovalo. Ich novým štúdiom animovaného filmu sa stal Emeryville, Kalifornia, Spojené štáty americké.

2.novembra 2001 bol predstavený celovečerný rodinný film, resp. komédia s názvom Monsters, Inc. Hlavným dejiskom príbehu sa stal Monstropolis, ktoré je obývané príšerkami rôzneho druhu. Chod mesta je zabezpečený krikom vystrašených detí.

V Monstropolise sa nachádza továreň, v ktorej sa zaoberajú práve touto nebezpečnou úlohou – zásobovať mesto detským krikom.

Jednou z pozícii v továrni sú aj tzv. Strašiči, ktorý sa usilujú dostať krik z vydesených detí v detských izbách pomocou šatníkových dvier, ktoré slúžia ako vstupný portál pre krik. Výroba v továrni klesá a riešenie situácie je zatiaľ neexistuje. Ako si s tým zamestnanci továrne v Monstropolise poradia?

Vedeli ste, že?

Monsters, Inc. bol nominovaný na Oscar za pieseň „If I didn’t have you“ a troma nomináciami s kategórii Hudba a strih zvukových efektov.

Koncom roku 2001 bolo súčasťou spoločnosti Pixar Animation Studio viac ako 600 zamestnancov. Spoluzakladateľ animovaného štúdia Pixar, Ed Catmull sa stal prezidentom spoločnosti.

O rok neskôr sa na filmových plátnach objavil aj krátky animovaný film Mike’s New Car, ktorý bolo možné pokladať za súčasť filmového titulu z predošlého roku. Zaujímavosťou filmu je, že jeho postavy boli prevzaté z iného animovaného filmu – Monsters Inc.

Zdroj | Pixar

Premiéra krátkeho filmu bola 17. septembra 2002. O niekoľko dní neskôr, 8. októbra bola otvorená atrakcia s názvom „A bug’s land“, prekl. Chrobáčia krajina v Disney California Adventure Park.

V roku 2003 sa na plátnach kín objavil jeden z ďalších legendárnych filmov – Finding Nemo, prekl. Hľadá sa Nemo s obnovenou, prerobenou verziou Knick Knack – krátkeho animovaného filmu z roku 1989.

Vedeli ste, že?

V roku 2004 bol film Hľadá sa Nemo dostupný aj na DVD. Len v oblasti Severnej Ameriky bolo predaných viac ako 24 miliónov kópií.

V ďalšom roku sa na scéne animovaného filmu objavili The Incredibles, v slovenskom znení „Rodinka úžasných“. V zahraničných kinách sa The Incredibles objavili 5. novembra 2004.

Počas prvého premietacieho turnusu lámal Pixar rekordy – počas víkendu sa zisk spoločnosti premietaním filmu vyšplhal až na 70 miliónov dolárov.

https://www.youtube.com/watch?v=eZbzbC9285I

Počas francúzskeho Annecy International Film Festival bol premietaný aj krátky animovaný film s názvom One man Band.

https://www.youtube.com/watch?v=9WBMFUQXqXo

V roku 2005 predstavil Pixar aj exhibíciu originálnych umeleckých diel s názvom „Pixar: 20 years of Animation“, ktorá bola otvorená 1.decembra 2005  v New Yorku Museum of Modern Art.

V nadväznosti na príbeh filmu Rodinka úžasných bol vytvorený krátkometrážny film Jack-Jack Attack s trvaním 4 minúty 44 sekúnd. Jack-Jack je dieťaťom, ktoré je zverené do rúk skúsenej opatrovateľky Kari. Jack-Jack, najmenší člen rodiny Parrovcov, je však dieťa s individuálnymi potrebami, ktorú sa pre opatrovateľku Kari stane (ne)príjemným prekvapením.

https://www.youtube.com/watch?v=JEXmzvQyBjk

Rok 2006 bol taktiež aj jubilejným rokom, spoločnosť oslavovala svoje 20.výročie od svojho vzniku pod názvom Pixar v roku 1986.

Dcérskou spoločnosť The Walt Disney Company sa Pixar taktiež stal v roku 2006 odkúpením od Steveho Jobsa, ktorý bol zakladateľom spoločnosti Apple Inc. Jobs bol dlhoročným financovateľom Pixar.

Pod jeho vplyvom sa Lucasfilm’s Computer Division stala spoločnosťou, ktorá sa zaoberá tvorbou animovaných filmov, v istom období aj reklamou s využitím animovaných technológii – Pixar Animation Studios.

Ed Catmull sa stal prezidentom spoločnosti, John Lasseter kreatívnym riaditeľom spoločností The Walt Disney Company a Pixar Animation Studios.

https://www.youtube.com/watch?v=iRsVjas5lbA

Na filmových plátnach sa začiatkom leta, 9. júna 2006 objavil aj celovečerný animovaný film Cars, prekl. Autá. Titul Autá je v poradí druhým, v ktorých príbehu sa neobjavila ľudská postava, bol bez ľudského obsadenia.

V celom príbehu vystupovali antropomorfné automobily a iné vozidlá. Pri tvorbe jednotlivých častí filmu bola však potrebná pomoc jazdcov – nepriamo vo filmovej ukážke jazdil Dale Earnhardt, Jr.; Mario Andretti, alebo Michael Schumacher.

Vedeli ste, že?

V rámci trhu sa objavila aj videohra s názvom Cars, ktorú bolo možné inštalovať na široké spektrum zariadení.

V jeseni, 11. septembra toho istého roku bol premietaný animovaný film s názvom Lifted, prekl. Vyzdvihnutý. Krátkometrážny film, v ktorom sa tvorcovia zaoberali science fiction, sa po prvýkrát objavil 12. októbra 2006 na 42nd Chicago International Film Festival v Columbia College.

V príbehu je hlavnou postavou mladý mimozemšťan Stu, ktorý vo vnútri kozmickej lode prechádza skúškou v oblasti mimozemského únosu. Jeho úlohou je ukradnúť spiaceho farmára, ktorý sa volá Ernie, pod dohľadom svojho ľahostajného skúšajúceho pána Mr. B.

Zdroj | Pixar

Na začiatku letnej sezóny, 11. júna 2007 bola v Disneyland Resort’s Tommorowland sprístupnená atrakcia s názvom Finding Nemo Submarine Voyage. Koncom júna bol v kinách premietaný ďalší z animovaných filmov, tento krát s názvom Ratatouille.

https://www.youtube.com/watch?v=niD-jahFURU

Potkany sú zvieraťom, ktorého povesť je medzi ľuďmi opradená množstvom negatívnych skúseností. V nadväznosti na Ratatouille, príbeh potkana Remyho, ktorý je Emilovým bratom, vznikol v rovnakom roku krátky film s názvom Your Friend The Rat.

Krátky animovaný film je zložený z 2D obrazov, taktiež aj stop-motion sekvencií, CGI obrazov a iných. Aj keď sa jedná o počítačovú animáciu, Your Friend The Rat je nositeľom niektorých znakov tradičnej animácie.

Vedeli ste, že?

Your Friend The Rat je krátky film z dielne Pixar Animation Studios, ktorý má doposiaľ najdlhšie trvanie, asi jedenásť minút.

O rok neskôr sa takmer v rovnakom čase objavil na scéne aj robot WALL-E. Po dvoch rokoch sa tvorcovia rozhodnú opäť venovať príbehu s vedecko-fantastickým obsahom.

Zdroj | Pixar

Za réžiou filmu stál Andrew Stanton, ktorý sa po režírovaní filmu Hľadá sa Nemo chcel venovať tvorbe príbehu, ktorý sa bude odohrávať vo vesmíre. WALL-E je príbehom, v ktorom významnú rolu hrajú aj rané štádia lásky – zaľúbenosť.

Hlavnou postavou je robot WALL-E, ktorý bol navrhnutý na čistenie znečistenej planéty Zem. V medzičase, až v roku 2700 sa zamiluje do robotky Eve, s ktorou prežijú vesmírne dobrodružstvo, ktoré zmení osud ľudstva.

Vedeli ste, že?

Množstvo postáv nemá vo filme WALL-E skutočný ľudský hlas, resp. nikto ich nedaboval. Ľudský hlas bol nahradený rečou tela a škálou robotických zvukov. Ich autorom je Ben Burtt.

WALL-E bol prvýkrát premietaný 27. júna 2008 v Kanade a USA. Len v ten deň dosiahol zisk filmu hodnotu až 23,1 miliónov dolárov. Počas uvádzacieho víkendu sa hodnota zisku zvýšila o 63 miliónov dolárov. Film bol počas tohto víkendu premietaný v 3 992 kinách.

Zdroj | Pixar

Jednou zo zaužívaných tradícii Pixar Animation Studios je aj predstavenie krátkeho filmu ruka v ruke s inými dielami. Z dielne krátkych filmov sme mohli na plátnach kín sledovať Presto, ktorý sa objavil spolu s WALL-E. V krátkom filme s názvom Presto sa odohrával príbeh kúzelníka Presto DiGiotagione, ktorý skúša predstavenie so svojím nespolupracujúcim králikom Alec Azam.

Vedeli ste, že?

Z dielne tvorcov WALL-E vznikol aj krátky film inšpirovaný pôvodným filmom – BURN-E, ktorý je o ťažko pracujúcom robotovi, ktorý sa ocitne zamknutý vo vlastnej vesmírnej lodi.

V roku 2009 bol na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes premietaný film Up, prekl. Hore, ktorý je kombináciou akčného animovaného filmu a komédie. Ústrednými postavami dobrodružného príbehu je starší vdovec Carl Fredricksen s mladým skautom menom Rusell.

Zdroj | Pixar

78-ročný starec Carl sa jedného dňa rozhodol vzlietnuť do oblakov – vo svojom dome, na ktorom sú priviazané tisícky balónikov a splniť si svoj sen.

Vedeli ste, že?

Pes menom Dug, s ktorým sme sa mohli stretnúť vo filme Up, je hlavnou postavou krátkeho filmu Dug’s Special Mission, ktorý vznikol v rovnakom roku.

Obsahom jeho sna bolo vidieť divočinu v Južnej Amerike a taktiež splniť sľub, ktorý dal pred mnohými rokmi svojej zosnulej manželke Ellie. Na palubu „vzduchodomu“ sa však dostal aj neodbytný skaut Rusell.

29. mája 2009 bol predstavený aj ďalší z krátkych filmov s názvom Partly Cloudy. V oblakoch žijú tzv. oblační ľudia, ktorých úlohou je vytvárať balíčky pre bocianov. Obsahom balíčkov sú ľudské deti – dievčatá a chlapci, šteniatka, mačičky a iné.

Aj osamelý sivý mrak vytvára zvieratká, ktoré sú síce roztomilé, ale nie sú až také atraktívne. Ako sa s touto úlohou vyrovná on a jeho bocian?

Zdroj | Pixar

20. apríla 2010 otvoril Pixar nové štúdio v kanadskom Vancouveri. Nazvali ho Glenn McQueen Pixar Animation Studios po Glennovi McQueenovi, ktorý bol súčasťou kolektívu Pixar Animation Studios až do roku 2002, v ktorom zomrel na rakovinu.

McQueen pochádzal z Kanady. Bol mu taktiež venovaný aj film s názvom Hľadá sa Nemo. Štúdio animovaného filmu vo Vancouveri má rozlohu približne 2 000 m2 a vznikajú v ňom predovšetkým krátke filmy a televízne upútavky celovečerných filmov, ktoré vznikajú v rámci štúdia.

18. júna 2010 bolo po prvýkrát na filmových plátnach kín premietané 3.pokračovanie legendárneho príbehu hračiek z roku 1999 – Toy Story 3. Počas desiatich rokov úroveň technologických stratégii tvorby animovaných filmov stúpla. Rôzne rozdiely v spracovaní môžeme vidieť práve aj v ďalšom diele Toy Story 3.

Vedeli ste, že?

Vo filme odznela pôvodná filmová pieseň „We Belong Together“, ktorá bola ocenená Oscarom. Podobne ako v predošlých častiach, jej autorom je Randy Newman.

Krátky film Day and Night v roku 2010 debutoval na Annecy Internetional Film Festival. Bol premietaný aj pred začatím Toy Story 3. Day and Night, v prekl. Deň a Noc je animovaný film, ktorý je svojim technologickým spracovaním odlišný od predchádzajúcich. Je kombináciou 2D a 3D elementov. Príbeh spočíva v stretnutí dvoch postáv – Dňa a Noci a ich vzájomných reakcií.

Zdroj | Pixar

V roku 2010 oslavoval Pixar aj svoje 25.narodeniny. Taktiež sa v tomto roku rozšíril aj pracovný priestor animovaného štúdia v Emeryville.

Druhého dielu Cars 2, prekl. Autá 2, ktorá bola po prvýkrát premietaná 24.júna 2010. V tomto diele sa pretekár Lightning McQueen s odťahovačom Mater vydajú na dobrodrúžstvo. McQueen sa v priebehu filmu zúčastní na svetoznámych pretekoch World Grand Prix.

Pred premietaním pokračovania Áut bol predstavený aj krátkometrážny animovaný film Toy Story Toon, Hawai Vacation. Toy Story Toon je seriál niekoľkých animovaných filmov s krátkym trvaním, ktoré boli odvysielané v rámci zahraničnej televízne stanice ABC.

V tomto roku mal premiéru aj druhý krátky animovaný film s názvom La Luna – poetický príbeh starého otca, otca a vnuka, ktorým je hviezdna obloha dôverným priateľom.

Zdroj | Pixar

O rok neskôr, pri predstavení dobrodružného príbehu s kučeravým dievčaťom bol premietaný aj La Luna. Názov filmu, ktorý sa po prvý krát objavil v kinách 22.júna 2012 bol Brave, prekl. Odvážna.

Vedeli, ste že?

Aj Cars majú seriál s názvom Cars Story Tune, asi desiatich televíznych filmov s krátkym trvaním. Medzi nimi sa nachádza napr. krátky film Time Travel Mater alebo staršie Rescue Squad Mater, UFM a iné.

K sérii krátkych animovaných filmov Toy Story Tune v priebehu času pribudlo aj niekoľko ďalších dielov – Small Fry, Partysaurus Rex, ktoré boli vytvorené pre divákov televíznych obrazoviek.

V ďalšom roku, 21. júna 2013 bol predstavený aj animovaný film, ktorý bol pokračovaním Monsters. Nasledujúci diel dostal názov Monsters University.

Centrom príbehu sa stávajú dve monštrá – Mike a Sulley a ich vysokoškolské štúdium. V priebehu štúdia sa z dvoch súperiacich rivalov stanú najlepší priatelia.

Vedeli ste, že?

Tvorba hudobných sekvencií vo filme Monsters University bola v poradí siedmou spoluprácou Randyho Newmana s Pixar Animation Studios?

K titulom odvysielaným v televízii pribudli v roku 2013 aj Toy Story of Terror a Tales from Radiator Springs.

V roku 2014 bol predstavený televízny bonus kanálu ABC s názvom Toy Story That Time Forgot. Film sa na televíznych obrazovkách objavil 2.decembra.

Zdroj | Pixar

V rámci 68. filmového festivalu v Cannes bol predstavený titul s názvom Inside Out, v slovenskom znení „V hlave“. V priebehu krátkeho času bol samostatne predstavený na filmových plátnach 19. júna 2015.

Dej príbehu sa odohráva vo vonkajšom a vnútornom svete, v hlave dospievajúceho dievčaťa menom Riley Andersen, kde žije pätoro bytostí – personifikovaných emócii – Joy, Sadness, Anger, Fear a Disgust.

Príbeh je zakotvený v období, keď je Riley vystavená zmenám. S rodičmi sa totiž sťahujú z Minnesoty do San Francisca a Riley je nútená adaptovať sa v novom prostredí.

Inside Out bol sprevádzaný premietaním krátkeho filmu s názvom Lava. Od ostatných, predošlých krátkych filmov bol odlišný muzikálovým spracovaním. V muzikáli sa odohráva milostný príbeh dvoch sopiek počas tisícov rokov.

V druhej polovici roku svetlo sveta uzrel titul s názvom The Good Dinosaur, prekl. Dobrý dinosaur, ktorý bol prvýkrát premietaný v hollywoodskom El Capitan Theatre 17.novembra 2015. Dej príbehu sa odohráva na Zemi, ktorej obyvateľmi sú aj dinosaury.

Jeden z nich, Apatosaurus, ktorého meno je Arlo sa stretáva s ľudským človekom cez množstvo drsných a tajomných krajín. The Good Dinosaur bol predstavený s krátkym filmom Sanjay’s Super Team.

Zdroj | Pixar

Sanjay’s Super Team bol napísaný a režírovaný Sanjay Patel. Bol inšpirovaný Patelovým detstvom, v ktorom sa stretával s konfliktom moderného sveta a hinduistických tradícii, ku ktorým bol vedený v rodinnom prostredí. V krátkom filme je hlavnou postavou indický chlapec, znudený otcovými náboženskými meditáciami, ktorý si hindských bohov predstavuje ako super hrdinov.

Vedeli ste, že?

Pixar organizuje rôzne sprievodné podujatia – umelecké výstavy, hudobné koncerty, vedecké exhibície, ktoré sa objavujú v rôznych zahraničných mestách.

V prvej polovici tohto roku, 8.júna 2016 bol opäť v hollywoodskom El Capitan Theatre po prvý raz premietaný titul Finding Dory, ktorý je pokračovaním Finding Nemo.

Zdroj | Pixar

V druhej časti podmorského príbehu sa Dory, ktorá doposiaľ žila v pokojnom prostredí útesu s Marlin a Nemom, sa rozpamätala na svojich príbuzných.

Od tej chvíle sa život troch rybacích kamarátov premenil na dobrodružstvo krížom cez oceán až do kalifornského rehabilitačného centra a akvária Marine Life Institute. Pred predstavením Finding Dory, prekl.

Hľadá sa Dory mohli diváci uzrieť aj jeden z ďalších krátkych filmov tvorcov z Pixaru – Piper. Príbeh niekoľko dní vyliahnutého vtáčika Piper je strastiplný. Na morskom brehu sa učí hľadať potravu ukrytú pod nánosmi piesku a desivých vĺn valiacich sa na breh.

Vedeli ste, že?

V krátkom filme Piper sa odohráva príbeh inšpirovaný vtáčím druhom s názvom Pobrežník čiernozobý.

Za produkciou počítačového animovaného filmu stoja technológie o ktorých by sme nepovedali, že sú dôležitou súčasťou výrobného procesu. S pomocou Khan Academy, internetového vzdelávacieho systému sa o tom môžeme dozvedieť oveľa viac.

Pixar in a Box je projektom, v ktorom môžete nahliadnuť nielen za scénu, ale taktiež sa môžete naučiť, akým spôsobom sa napr. animuje poskakujúca loptička a omnoho viac. Pri výrobe animovaného filmu sú totiž mnoho ráz využívane aj predmety, ktoré sa vyučujú v školách, napr. matematika, geometria a iné.

Vedeli, ste že?

Korene počítačového softvéru na tvorbu animácii RenderMan siahajú už pred 25 rokmi, začiatkom 90-tych rokov, v roku 1991.

V priestoroch Pixar Animation Studios už prebiehajú prípravy aj na produkciu ďalších celovečerných filmov. V budúcom roku, koncom júna, by sme mohli vidieť aj ďalšie pokračovanie Cars, v tomto prípade by sa jednalo už o tretí diel.

Na oficiálnej stránke Pixar sa spomína aj filmový titul s označením Coco, o ktorom však nevieme bližšie informácie. Na plátnach by sa však mal objaviť 22. novembra 2017. V budúcnosti by sme taktiež mohli vidieť aj Toy Story 4 a Incredibles 2.

Spoločnosť Pixar sa rozvíja už viac ako tri desiatky rokov. Podobným spôsobom sa objavujú a zdokonaľujú počítačového technológie, ktoré sú nástrojom tvorby animovaných filmov akéhokoľvek žánru. Pixar je štúdiom animovaného filmu, ktoré už nejeden krát vo svojej histórii prekvapilo. Okrem ďalších celovečerných, ale aj krátkych filmov je možné očakávať aj technologický postup, novátorské metódy a stratégie.

Zdroj
Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.