Reklama

Ženy v IT na Slovensku chcú o 800 € menej ako muži

Zdroj | Aj Ty v IT
Števo Porubský
Zdroj | Aj Ty v IT
Zdroj | Aj Ty v IT

So zajtrajšou konferenciou Slovak Women in Tech 2023, ktorú organizuje občianske združenie Aj Ty v IT neziskovka zverejnila výsledky unikátneho prieskumu.

Podľa neho napríklad ženy chcú o 800 € menej v IT svete ako muži. Možno to je ja tým, že sa ženy vo zvýšenej miere cítia menej zdatné v IT zručnostiach ako muži. Je teda potrebná zmena.

Zdroj | Aj Ty v IT
Obsah pokračuje pod reklamou

Pred jedenástimi rokmi na Slovensku vzniklo občianske združenie Aj Ty v IT. Jeho cieľom je i dnes otvoriť dievčatám a ženám dvere k úspešnej kariére v najrýchlejšie rastúcom a najlepšie ohodnotenom segmente na trhu. Dnes táto organizácia zverejnila výsledky unikátneho prieskumu na vzorke 2 000 respondentov.

Mechanika tohtočočného prieskumu bola vraj nastavená tak, aby bolo na základe získaných dát možné porovnať vývoj záujmu žien o pracovné uplatnenie sa v IT segmente a popísať trend v tejto oblasti. Minulý rok prebehol podobný prieskum a tak je možné zmeny aj porovnávať.

Okrem otázok zameraných na budúce smerovanie sa výsledné dáta rozšírili aj o informácie o aktuálnej životnej situácii respondentov zvažujúcich zmenu, o motivácii, sebahodnotení a úrovni digitálnej gramotnosti. Nový prieskum ale tiež poskytol informácie o bariérach, ktoré stoja v ceste za perspektívnou kariérnou zmenou.

Zaujímavé je, že bez ohľadu na segment sú si respondenti v mnohých parametroch veľmi podobní. U 18 % mužov a 15 % žien zvažujúcich kariérnu zmenu v najbližších 12 mesiacoch prevažuje skôr pasívnejší prístup – preferujú čakanie na zaujímavú pracovnú ponuku či oslovenie zamestnávateľom namiesto aktívneho angažovania sa.

Muži aj ženy rovnako uprednostňujú čas strávený s blízkymi a čas na seba pred možnosťou kariérneho rastu. Muži aj ženy zhodli aj na tom, že je pre nich najdôležitejšia pracovná náplň a finančné ohodnotenie.

Zdroj | Aj Ty v IT

Ženy aj muži vo zvýšenej miere zvažujú prácu, ktorá sa nachádza neďaleko ich bydliska − až 73 % opýtaných žien zaradilo tento faktor medzi TOP 5 dôležitých pri zvažovaní budúcej práce. U mužov to bolo 63 % opýtaných. Flexibilný pracovný čas a možnosť práce z domu sú rovnako u mužov aj u žien druhý a tretí najlákavejší motivačný faktor na prácu v IT sektore.

Ženy pýtajú o stovky eur menej

Rovnako u mužov aj žien je dobré finančné ohodnotenie hlavným motivačným faktorom pre zvažo- vanie práce v IT sektore. Potvrdili to až tri štvrtiny opýtaných. Líšili sa len vo vnímaní optimálneho zárobku v IT. V priemere ženy považujú za optimálne zarábať 1 476 €, u mužov to bolo 2 271 €, čo je takmer o 800 € viac!

Muži sa pri výbere práce väčšmi zaujímajú o IT sektor (je to tretie najatraktívnejšie kariérne odvetvie), zatiaľ čo u žien je IT sektor na chvoste ich kariérnych preferencií. Situácia je čiastočne spôsobená tým, že väčšie percento mužov, ktorí zvažujú kariéru v IT, sa už v IT sektore nachádza (22 % vzorky).

Zdroj | Aj Ty v IT

Muži pri zmene práce zvažujú kariérne možnosti mimo súčasného zamestnávateľa skôr ako ženy (43 % opýtaných mužov verzus 27 % opýtaných žien). Ženy pri zmene pracovnej pozície zas viac zvažujú interné pozície u terajšieho zamestnávateľa (27 % opýtaných vs. 18 % opýtaných). Záujem žien o interné pozície narástol aj v porovnaní s minulým rokom (19 % v roku 2022 vs. 27 % v 2023).

Ženy v slovenskom IT včera a dnes

Zaujímavé je, že podiel žien, ktoré zvažujú zmenu zamestnania, stúpol z 27 % (2022) na 39 % opýtaných (2023), avšak záujem o IT pozície pomerovo klesol. V roku 2023 IT ako potenciálny kariérny cieľ zvažuje 8,5 % opýtaných, kým v roku 2022 to bolo 10 %. IT tak u žien naďalej ostáva najmenej atraktívny sektor pre kariéru, ženy naďalej vidia najlepšiu možnosť sebarealizácie v administratíve a predaji a sprostredkovaní.

Obsah pokračuje pod reklamou

Ženy sa tiež vo zvýšenej miere cítia menej zdatné v IT zručnostiach (až 72 % opýtaných sa považuje za IT začiatočníčku) a klesol aj podiel tých, ktoré svoju nižšiu IT odbornosť považujú za výhodu − len 20 % tých, ktoré sa považujú za začiatočníčky v IT témach, nepociťujú túto situáciu ako profesionálny hendikep.

V roku 2023 výraznejšie klesol počet žien, ktoré absolvovali nejakú formu vzdelávania − z 38 % opýtaných (2022) na 25 % opýtaných (2023). Ženy tiež deklarujú nižší počet aktivít, ktorým sa venujú vo voľnom čase, jedinou stálou činnosťou ostávajú domáce práce, ktorých výber a intenzita ostáva na prvom mieste. Dáta indikujú, že ženy trávia vo všeobecnosti menej času voľnočasovými aktivitami ako v kovidovom roku 2022.

Stále však platí, že ženy, ktoré zvažujú kariérny vstup do IT, pracujú prevažne vo veľkých spoločnostiach nad 50 zamestnancov (až 38 % opýtaných) a na administratívnych pozíciách (24 % opýtaných). Z opýtaných žien 46 % uvádza, že pre ne nie je dôležité, či si prácu nájdu interne alebo externe. Zhodne po 27 % opýtaných má vo svojej preferencii jasno − hľadá len externe alebo, naopak, zameriava sa len na interný kariérny posun.

Úroveň aktivity žien pri hľadaní práce sa v porovnaní s rokom 2022 nezmenila − drvivá väčšina žien preferuje, ak ich niekto osloví s pracovnou ponukou. Iba približne 15 % opýtaných žien aktívne zisťuje, aká je situácia na pracovnom trhu a vyhľadáva vhodné pracovné pozície. Hlavným dôvodom pre zmenu práce je u žien potreba posunúť sa ďalej (44 % opýtaných), 29 % respondentiek zvažuje zmenu, pretože v súčasnej práci nepociťuje potrebnú stabilitu a 26 % opýtaných žien sa domnieva, že dnešná doba vyžaduje nové pozície/špecializácie.

Zdroj | Aj Ty v IT

Čo s tým robiť? Na rade sú zamestnávatelia

Z prieskumu Aj Ty v IT vyplynulo, že zamestnávatelia môžu vyťažiť z vyhľadávania talentov vo vlastných radoch a z investovania do ich vzdelávania aj napriek neistote a trendu škrtania nákladov. Organizovať re-skillingové a up-skillingové programy sa javí ako perspektívne, keďže žien pracujúcich v IT či na vstupe do segmentu je stále málo.

Efektívnou pre firmy sa tiež javí stratégia predstavovať pri obsadzovaní pozícií IT ako celok, čo môže zvýšiť prvotný záujem uchádzačov o zamestnanie v segmente. Firmy môžu taktiež aktívne vplývať na budovanie základne budúcich odborníkov podporou vzdelávania v IT a podporou programov, ktoré sa aktívne venujú technologickej gramotnosti detí a mládeže či podpore talentov.

Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.