YouTube bojuje s covidovými hoaxmi, zmazal už 1 milión dezinformačných videí

ZDROJ | NordWood Themes

YouTube od februára 2020 odstránil zo svojej videoplatformy viac ako 1 milión videí obsahujúcich nebezpečné dezinformácie spojené s ochorením COVID-19. Ide pritom len o zanedbateľnú časť všetkých problematických videí na stránke.

Internet v čoraz väčšej miere zaplavujú dezinformácie a nedá sa popierať, že za to do istej miery môžu aj sociálne siete. YouTube nie je výnimkou, tvorcom videí ponúka nekonečný priestor pre sebarealizáciu a divákom zas zdanlivo nekonečnú knižnicu videí, z ktorých si môžu špeciálne povyberať to, čo ich zaujíma, baví, ale aj čo vyhovuje ich subjektívnemu pohľadu na svet.

Tohto problému si je vedomý aj hlavný produktový riaditeľ spoločnosti YouTube Neal Mahon, ktorý na túto tému napísal špeciálny firemný blog.

Dezinformácie sa presunuli z okrajového do hlavného prúdu. Už nie sú iba v zapečatených svetoch popieračov holokaustu alebo 9-11, teraz sa šíria do všetkých aspektov spoločnosti… Zdá sa, že žiadna téma nie je imúnna.

YouTube sa snaží bojovať so šírením dezinformácií efektívne, no nie priamo mazaním obsahu. Spoločnosť v prvom rade podporuje šírenie obsahu z dôveryhodných zdrojov a naopak potláča šírenie obsahu, ktorý obsahuje zavádzajúce, nepravdivé či priamo nebezpečné informácie.

Pokiaľ video priamo porušuje komunitné pravidlá služby, YouTube napokon musí pristúpiť k jeho zmazaniu. Každý štvrťrok týmto spôsobom moderátori služby zmažú takmer 10 miliónov videí. Takpovediac „zlý obsah“ pritom tvorí iba 0,16 až 0,18 % všetkých videní v službe.

Mazané sú najmä videá, ktoré môžu mať skutočný negatívny a škodlivý dopad na svet. Medzi takýto obsah sa radia aj videá obsahujúce neoverené a nepravdivé spôsoby liečby ochorenia COVID-19, prípadne videá, ktoré existenciu tohto ochorenia priamo spochybňujú. Takýchto videí zmazal YouTube od februára minulého roka zhruba 1 milión.

V prípade ochorenia COVID-19 sa YouTube opiera o konsenzus expertov zo zdravotníckych organizácií ako CDC a WHO. V prípade iných celoštátnych a celosvetových udalostí to už však také jednoduché nie je.

V prípade katastrofických udalostí, útokov alebo aj volieb si je YouTube vedomý potreby sprístupňovania informácií z „oboch strán“. Pri minuloročných amerických prezidentských voľbách spoločnosť uplatňovala pravidlo podpory šírenia obsahu od dôveryhodných zdrojov, nepravdivé a zavádzajúce informácie však začala mazať až po oficiálnom vyhlásení výsledkov volieb.

Mahon v blogu uvádza, že jeho spoločnosť robí všetko pre zachovanie slobody slova, pokiaľ tým nie je ohrozené zdravie a bezpečnosť ľudí. V texte špeciálne kritizuje vlády, ktoré sa pokúšajú cenzúrovať obsah z politických dôvodov. YouTube bude podľa neho aj naďalej v čo najväčšej možnej miere investovať do zdravého balansu medzi slobodou slova a slobodným prístupom k informáciám.

ZdrojYouTube

Komentáre k článku