Reklama
Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.

Telemedicína vie poskytnúť zdravotnícke služby na diaľku

Telemedicína vie poskytnúť zdravotnícke služby na diaľku
Zdroj | Goldmann
Richard Pliešovský
Telemedicína vie poskytnúť zdravotnícke služby na diaľku
Zdroj | Goldmann
Zdroj | Goldmann

Klinická starostlivosť na diaľku pomáha eliminovať bariéry a zlepšuje prístup ku zdravotným službám. Telemedicína je súčasťou elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych služieb na veľké vzdialenosti. Jej veľký potenciál nedávno potvrdila pandémia koronavírusu.

Telemedicína (resp. distančná medicína) je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, rovnako ako v starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava telemedicína sú dve – diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je distančná medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku je to stále pomerne neznámy pojem.

Spoločnosť Goldmann Systems v spolupráci s Národným dohľadovým centrom prinášajú túto technológiu na Slovensko. Riešenie vzniklo v spolupráci s českým partnerom Ústav vývoje a klinických aplikací a použitie v praxi prináša so sebou viditeľné a merateľné výsledky.

Zdroj | Goldmann

Vzdialený monitoring má dokázateľné prínosy v medicínskej oblasti a urýchľuje liečbu. Pacientom s chronickými ochoreniami alebo tým, ktorých čaká vyšetrenie a ešte sa im len bude stanovovať diagnóza, umožňuje v domácom prostredí monitoring fyziologických funkcií. Vďaka tomu sa znižuje počet návštev v odborných ambulanciách.

Pozrite si

Sledujte všetky zdravotné dáta pomocou aplikácie Zdravie vo vašom iPhone

Lekár tak má k dispozícii aktuálne údaje o stave pacienta bez toho, aby musel za pacientom dochádzať, prípadne aby bola nutná návšteva pacienta v ordinácii. Zároveň možno včasnou úpravou liečby zamedziť hospitalizácii a umožniť liečbu v domácom prostredí.

Pre vzdialený monitoring sú momentálne zabezpečené merania zariadeniami: EKG monitor, EKG holter Faros, glukomer, oximeter, infračervený teplomer, kontinuálny teplomer, tlakomer, digitálna váha, pulzný oximeter, smart náramok, spirometer a coaguchek.

Zdroj | Goldmann

Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odoslané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Vzdialený monitoring predstavuje komplexné riešenie pre trvalé monitorovanie pacienta na diaľku, ktorý zostáva v domácom prostredí. Jeho využitie je spojené s možnosťou prijímania dát z merania zariadení na kontrolu životných funkcií pacienta a ich analýzu kvalifikovaným zdravotníckym personálom.

Zdroj | Goldmann

Telemedicína a COVID-19

Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania telemedicíny pre rôzne skupiny, môže byť jej prínos pri podpore poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového resp. karanténneho stavu.

Pozrite si

Google a Stanford Medicine pomôžu s odhaľovaním chorých na COVID-19

Národné dohľadové centrum a Goldmann Systems sa rozhodli pripojiť k výzve IT firmy pomáhajú Slovensku a to dočasným poskytnutím ucelenej platformy vzdialeného monitoringu pre potreby verejnosti a štátu. Samotná platforma pacientom umožňuje v pohodlí domova, v tomto prípade v domácej karanténe, monitorovať ich fyziologické funkcie dôležité z pohľadu vývoja infekcie COVID-19 – ako sú teplota a saturácia krvi kyslíkom (vzdialený monitoring použitím teplomeru, oximetra a prenosového HUB-u).

Zdroj | Goldmann

Na Slovensku je telemedicína pomerne mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti no aj na neprebádané oblasti v našich reáliách. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však chýbajúce finančné zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní.

Je to určite škoda, pretože ide o budúcnosť poskytovania zdravotníckych služieb. Naša populácia starne a so súčasnými personálnymi zdrojmi nie je reálna šanca poskytovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť.