Reklama
Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.

Slovensko má novú najmodernejšiu elektrickú stanicu za 11 mliónov €

Slovensko má novú najmodernejšiu elektrickú stanicu za 11 mliónov €
Zdroj | Západoslovenská distribučná
Roman Calík
Slovensko má novú najmodernejšiu elektrickú stanicu za 11 mliónov €
Zdroj | Západoslovenská distribučná
Zdroj | Západoslovenská distribučná

Boli sme sa pozrieť na oficiálne otvorenie novej elektrickej stanice 110/22 kV, ktorú doslova za dva roky postavili na zelenej lúke.

Nielen pre región Záhoria ide o veľmi dôležitú stavbu, prináša tu totiž najmodernejšie dostupné technológie a smart riešenia, no zároveň prispeje k posilneniu regionálnej energetickej bezpečnosti.

Borský Svätý Hur sa zapísal na mapu energeticky významných stavieb. Západoslovenská distribučná tu totiž v rámci EÚ projektu spoločného záujmu – ACON Smart Grids postavila veľmi dôležitú elektrickú stanicu 110/22 kV. Doslova ide o strategickú stavbu, ktorá je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie.

Obsah pokračuje pod reklamou

Veľký význam pritom nemá len pre región Záhoria a Slovensko, táto stanica má totiž významný dopad aj pre českú elektrizačnú sústavu. Jednoducho ak by potrebovali u našich susedov pomoc, máme technológie, ktoré to dokážu. Elektrická stanica pritom celkovo zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich ale aj potenciálnych zákazníkov v regióne.

Elektrická stanica bola slávnostne uvedená do prevádzky za účasti Thomasa Königa, člena predstavenstva E.ON a prevádzkového riaditeľa zodpovedného za siete; Markusa Kauneho, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSE; Petra Gerharta, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR a realizátorov.

Nová elektrická stanica Borský Svätý Jur vyrieši dlhodobý problém so zásobovaním elektrickou energiou na Záhorí. Dokáže totiž transformovať a distribuovať energiu z najbližších elektrickýchstaníc Malacky, Holíč, Senica a Myjava. Vzhľadom na rastúcu výstavbu v tomto regióne bolo nevyhnutné vyriešiť možnosť pripájania nových zákazníkov, či už z radov domácností alebo firiem. Flexibilnejšie riešenie požiadaviek na pripojenie tak zvýši atraktivitu lokality pozdĺž diaľnice D2 a prispeje k rozvoju podnikateľského prostredia. Konkrétny pozitívny dopad pocíti  vyše 90 000 obyvateľov a podnikateľských subjektov v tomto regióne. Ak tu bývate a rozmýšľali ste nad fotovoltaikov, či kúpou elektromobilu, rozhodne je pre vás táto správa skvelou. Celý región je pripravený na väčšie odbery elektrickej energie.

Elektrická stanica bola postavená v rámci EÚ projektu spoločného záujmu – ACON Smart Grids. Realizátormi projektu ACON je na slovenskej strane spoločnosť Západoslovenská distribučná a na českej strane distribučná spoločnosť EG.D.

Hlavným zámerom projektu ACON je zlepšiť existujúcu distribučnú sústavu, čím bude vytvorená vyššia kapacita na rozvoj a pripojenie zdrojov výroby elektriny a primerané kapacity na pripojenie nových užívateľov distribučnej sústavy. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi PCI projektami. Rozpočet projektu ACON je 182 mil. € s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 50 %; objem investície na Slovensku dosiahne 92 mil.€.

Význam spolupráce podčiarkli svojou prítomnosťou na slávnostnom uvedení elektrickej stanice do prevádzky aj zástupcovia CINEA. CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency – Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie ) riadi programy Európskej komisie prispievajúce k dekarbonizácii a udržateľnému rastu.

Súčasná energetická kríza dokazuje dôležitosť európskej solidarity v energetike. Kľúčovými zložkami sú cezhraničné energetické toky a energetické infraštruktúry, ktoré slúžia viac ako jednej krajine. Projekt ACON ukazuje, že prostredníctvom podpory z programu „Connecting Europe Facility for Energy“, môžeme podporiť takéto kľúčové infraštruktúrne projekty. Vítame dostavbu elektrickej stanice Borský Svätý Jur, ktorá je dôležitým míľnikom v realizácii projektu ACON a posilňuje regionálnu energetickú bezpečnosť v regióne Záhorie, ako aj v susedných regiónoch,” uviedla Ona Kostinaitė-Grinkevičienė, zástupkyňa CINEA (European Climate, Infrastructure and Environmental Executive Agency – Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie).

Transformácia energetiky si vyžaduje výrazné investície do distribučnej sústavy, zamerané na budovanie inteligentnej siete. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu decentralizovanej výroby elektriny do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility,  či oveľa viac interakcií so zákazníkmi, ktorí už nie sú len spotrebiteľmi, si vyžadujú, aby bola distribučná sústava pripravená na flexibilitu. Smart technológie posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti, Elektrická stanica Borský Svätý Jur prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy v Európe a stane sa jedným z dôležitých strategických elektrických uzlov, “ uviedol  Markus Kaune, predseda predstavenstva ZSE.

Skvelou správou je, že elektrická stanica Borský Svätý Jur vyrieši problém týkajúci sa veľkých úbytkov napätia na 22 kV vedeniach, ktoré sú spôsobené vzdialenosťami medzi existujúcimi stanicami a doterajšou absenciou ďalšieho potrebného napájacieho bodu v tejto lokalite.

Obsah pokračuje pod reklamou

Elektrická stanica bude plniť aj funkciu rezervného zdroja výkonu, ktorý sa môže využívať nielen v prípade mimoriadnych udalostí, ale aj pri plánovaní odstávok a riešení poruchových stavov v distribučnej sústave, ale aj v prihraničnej oblasti.

Stanica prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy medzi Slovenskou a Českou republikou a stane sa jedným z dôležitých elektrických uzlov najmä pre prípady vzájomnej cezhraničnej pomoci pri neštandardných a havarijných stavoch distribučných sústav v prihraničnej oblasti. Okrem obyvateľov Záhoria tak pocítia výhody bezpečného a spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou rovnako obyvatelia v priľahlých oblastiach Českej republiky,“ uviedol Marian Rusko, predseda predstavenstva EG.D, distribučnej spoločnosti a člena skupiny E.ON v Českej republike.