Peak: Brain Training – učenie formou zábavy

ZDROJ | Firestartr

V dnešnej dobe môžeme nájsť aplikáciu takmer na všetko. Niektoré sú zbytočné či krátkodobé, no sú aj také, ktoré majú jasný cieľ a snažia sa plniť svoju funkciu na 100%. Jednou z nich je aj aktualizovaná aplikácia Peak.

https://youtu.be/0jftXHu0lYQ

Hlavným cieľom tejto aplikácie je, ako aj nadpis napovedá, rozvoj našich schopností v oblasti sústredenia, pamäte, jazyka, emócií, či riešenia problémov. Hneď na úvod nás aplikácia požiada o prihlásenie. Poskytuje rýchle prihlásenie cez Facebook, no na výber sú aj ďalšie služby.

Po prihlásení sa nás aplikácia opýta aké máme ciele v každej z oblastí. Na výber sú štyri odpovede na každú z otázok. Po zodpovedaní nám ponúkne 4 základne hry s cieľom získať údaje o našom aktuálnom stave.

Po zvolení nás hra informuje o benefitoch, ďalej sa môžeme prekliknúť na výzvy a pozrieť si posledné výsledky.

Peak-Brain Training-12 Peak-Brain Training-14

Prvá zo štvorice základných hier je uvedená pod názvom Word Fresh spadajúca do oblasti jazyku. Každým pokusom by sme si mali zlepšiť predovšetkým slovnú zásobu, avšak nie slovenskú ale anglickú.

Prvý pokus možno nedopadne najlepšie, ak sa aktívne nevenujeme angličtine, no cieľ hry je nás niečo naučiť a to sa po ďalších pokusoch určite splní.

Ďalšou je Perilous Path alebo v slovenčine Riskantná cesta. Toto cvičenie je zamerané hlavne na rýchle zapamätanie umiestnenia všetkých nebezpečných políčok.

Pred začatím aplikácia spustí krátku animáciu s vysvetlením daného cvičenia. Následne sa už môžeme pustiť do hľadania bezpečnej cesty medzi dvoma guľôčkami.

Peak-Brain Training-16 Peak-Brain Training-23

Predposlednou zo spomínaných štyroch hier je Low Pop. Princíp je veľmi prostý, stačí klikať postupne na políčka od najmenšieho čísla až po to najväčšie.

Každé cvičenie je časovo obmedzené, čo spôsobuje v prípade úspešnosti s blížiacim sa koncom hry čoraz ťažšie úlohy.

Štvoricu uzatvára hra zameraná na rýchle rozhodovanie. Nájdeme ju pod názvom Must Sort. Možno si ešte spomeniete na „rýchle prsty“ z Milionára, niečo podobné si môžete vyskúšať aj tu.

Avšak s tým rozdielom, že tu musíte prideľovať obrázky na pravú či ľavú stranu. Autori použili síce len dvojicu možností, no s pribúdajúcim časom a hlavne rýchlosťou bude rozhodovanie čoraz ťažšie.

Peak-Brain Training-17 Peak-Brain Training-24

Po absolvovaní týchto štyroch cvičení hra ponúka grafické znázornenie našich zručnosti v daných oblastiach s možnosťou porovnania. Na výber sú 3 možnosti: podľa veku, profesie alebo priateľov.

Peak-Brain Training-18 Peak-Brain Training-25

Nájsť môžeme rôzne ďalšie štatistiky a nastavenia. Ako je zvykom u bezplatných hier či aplikácii, väčšinou sa nájde niečo, čo sa dá kúpiť za reálne peniaze.

V tom prípade sa jedná o paušálny či trvalý poplatok. Najväčšou výhodou je prístup ku všetkých cvičeniam, v bezplatnej verzii je nutné čakať na otvorenie ďalších.

ZDROJ | Apk4fun

Peak: Brain Training89%

Veľkosť:
59,0 MB
Platforma:
Android 4.0 a novší, iOS 7.0 a novší
Cena:
0,00 €

Možnosť sa niečo naučiť a pritom sa zabaviť je veľmi lákavá, stačí k tomu aj bezplatná verzia. Ponúka kvalitný obsah, ktorý možno raz využijete v praxi.

 

Komentáre k článku