Reklama

Novým Zámkom môžu (zatiaľ) závidieť mnohé ďalšie mestá Slovenska

Števo Porubský

V Nových Zámkoch sa tento mesiac spustila do prevádzky unikátna optická linka na triedenie zmesového komunálneho odpadu. Nové centrum bude slúžiť nielen potrebám mesta, ale aj širšieho regiónu.

Automatický systém je totiž neporovnateľne rýchlejší a zároveň presnejší ako manuálne triedenie človekom.

Obsah pokračuje pod reklamou

Nové spracovateľské centrum v Nových Zámkoch vzniklo z iniciatívy spoločností SPP a BRANTNER, ktoré za týmto účelom vytvorili spoločný podnik CEBZ. Optická triediaca linka v Nových Zámkoch je najmodernejším a najkomplexnejším riešením na spracovanie komunálneho odpadu na Slovensku. Centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ) podľa spoločností predstavujú komplexný spôsob spracovania odpadov, ktorým sa získavajú recyklovateľné materiály, tuhé alternatívne palivo, ale aj biokompost a biometán.

A práve to je veľkým plusom. Moderná technológia triediacej linky pomôže výrazne znížiť skládkovanie komunálneho odpadu, zvýši mieru recyklácie a otvorí možnosti pre budúcu výrobu spomínaného biokompostu a biometánu.

Technologickým srdcom nového centra je sito s hmotnosťou 40 ton a dĺžkou 16 metrov, ktoré dopĺňa sedem optických triedičov, magnetický separátor, separátor neželezných kovov, dvojitý balistický separátor či manuálna kabína na dotrieďovanie plastov.

V prvej fáze sa z komunálneho zmesového odpadu odoberajú organické zložky a ťažké či nadrozmerné predmety. V ďalšej časti linky je možné triediť rôznorodé typy odpadov automaticky, ale aj manuálne, a to s presnosťou podľa požiadaviek odberateľov.

Väčšia presnosť ako človek

Podľa spoločnosti CEBZ v automatickom režime dosahuje linka až 90 % presnosť. Ak ale odberateľ vyžaduje 100 % čistotu, nastupuje ručné dotrieďovanie. Za hodinu dokáže linka vytriediť vyše 30 ton zmesového komunálneho odpadu. Vytriedený odpad je následne po spracovaní expedovaný odberateľom, ako sú recyklačné spoločnosti alebo po spracovaní na tuhé alternatívne palivo do cementárne.

Len minimum odpadu, ktorý nie je možné recyklovať ani energeticky zhodnotiť, bude uložený na skládku. V samotnom centre sa odpad nebude skládkovať. Stavebnú časť projektu zabezpečovala spoločnosť BAUSKA, technológie spoločnosť VÚMZ SK v spolupráci s globálnym dodávateľom optických snímačov TOMRA Sorting. Triediacu linku navrhla, naprojektovala, vyrobila a postavila práve slovenská spoločnosť VÚMZ SK z Nitry. 

„Technológia optického triedenia, na rozdiel od ľudského oka, je schopná na základe vlnovej dĺžky presne identifikovať rôzne druhy odpadov, dokonca rozlíšiť polyetylén a polypropylén. Z pohľadu odberateľov sme schopní identifikovať a oddeliť presne definovaný odpad s požadovanou čistotou. Linka napríklad spoľahlivo určí nielen druh plastu, ale aj jeho farbu,“ približuje unikátnosť technológie Peter Pajerchin, obchodný riaditeľ BRANTNER a konateľ CEBZ.

Celkové investičné náklady na nové spracovateľské centrum presiahli 15 miliónov eur, z nich viac ako 4 milióny eur predstavuje podpora zo zdrojov Európskej únie. Hoci triediaca linka funguje už dnes, ide zatiaľ iba o skúšobný režim. Do plnej prevádzky sa dostane od januára 2025. Prácu tu podľa CEBZ nájde 30 ľudí, od operátorov po vedúcich prevádzky.

Obsah pokračuje pod reklamou

Nové Zámky nebudú jediné

Zámer vybudovať centrum CEBZ v Nových Zámkoch oznámili spoločnosti SPP, Brantner a Bytkomfort spolu s vedením mesta v decembri 2021. Čosi podobné ale vznikne aj v Martine, kde už v roku 2023 bolo úspešne získané právoplatné rozhodnutie EIA pre celý projekt vrátane triediacej linky, bioplynového stupňa a kompostárne. Cieľom firiem je získať začiatkom roka 2025 stavebné povolenie na celý projekt. Ambíciou spoločnosti CEBZ je sprevádzkovať bioplynovú časť CEBZ Nové Zámky a CEBZ Martin do konca roka 2026. Firmy sa nechali počuť, že už teraz sa aktívne pripravujú projekty CEBZ v Poprade a na Gemeri.

V budúcnosti každé z lokálnych technologických centier CEBZ dokáže:

  • spracovať ročne 100 000 ton komunálneho odpadu;
  • spracovať ročne 60 000 ton biologicky rozložiteľných odpadov;
  • vyrobiť ročne do 40 GWh biometánu;
  • modernou optickou triediacou linkou maximalizovať zložky vhodné na recykláciu a minimalizovať odpad ukladaný na skládky;
  • vyrábať vysokokvalitný kompost na poľnohospodárske použitie;
  • vyrábať tuhé alternatívne palivo pre cementárne alebo teplárne.

Vybudovaním štyroch plánovaných centier CEBZ bude možné spracovávať 400 000 ton komunálneho odpadu. Na Slovensku sa ročne skládkuje približne 1,1 mil. ton odpadu, takže týmto spôsobom by sa znížilo množstvo skládkovaného odpadu v krajine o viac ako tretinu!

Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.