Nové občianske budú už iba s odtlačkom prsta. On-line ich nevybavíte!

ZDROJ | Infineon technologies

Vláda dnes schválila novelu zákona o občianskych preukazoch, ktorú Ministerstvo vnútra SR navrhlo ešte v lete minulého roka. V nej je okrem iného novinkou to, že na občianskych preukazoch bude už aj odtlačok prsta. Mnohým to prekáža, pretože štát tak získa obrovskú databázu odtlačkov. Novinkou je však aj kód na odblokovanie prípadného zablokovania preukazu.

ZDROJ | Tim Gouw

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol dnes schválený vládou Slovenskej republiky. Odobriť ho musia už iba poslanci NR SR.

Nový občiansky preukaz, ktorý bude vydávaný od 1. mája 2022, bude obsahovať elektronický čip s duálnym rozhraním a kód pre odblokovanie bezpečnostného osobného kódu. Občiansky preukaz bude tiež obsahovať prístupové číslo karty – CAN (Card Access Number). Toto číslo má byť na prednej strane občianskeho preukazu v na to určenej zóne a bude slúžiť pre prístup k údajom v čipe preukazu.

Už iba s odtlačkom prsta!

Na webe ministerstva sa píše, že „návrh novely zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch MV SR vypracovalo najmä v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb.“

Aj preto bude nový občiansky preukaz obsahovať zdigitalizovaný odtlačok prsta. Na jednej strane je to dobrý krok k zvyšovaniu bezpečnosti, no na druhej strane vzniká povinnosť pre občanov navyše. „Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti sa zo zákona vypúšťa možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva vnútra“, píše sa na webe ministerstva. Nový občiansky preukaz si tak bude musieť ísť každý vybaviť osobne.

V návrhu novely zákona je ale aj niekoľko zaujímavostí: „Občiansky preukaz sa občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, vydáva s platnosťou na jeden rok.“ Ak teda občan nemá možnosť si nechať zosnímať odtlačok z akýchkoľvek dôvodov, prevažne zdravotných, občiansky preukaz sa mu vydá na rok. Po jeho uplynutí bude musieť požiadať a vybaviť si nový občiansky.

Štát tak takto získa obrovskú databázu odtlačkov prstov prakticky všetkých občanov, vrátane detí. V novele zákona sa totiž hovorí o všetkých občanoch starších ako 12 rokov. V zásade to ale nemá komu prekážať, jedine tak tým, ktorí spáchali nejaký trestný čin a takto je možné ich odtlačok spárovať s databázou neznámych odtlačkov z najrôznejších trestných činností, a to aj v zahraničí.

Na zamyslenie je však to, prečo by nám malo prekážať zosnímať svoje odtlačky pre štát, keď svoje odtlačky a ďalšie biometrické údaje nemáme problém „odovzdávať“ americkým, čínskych, taiwanským či juhokórejským firmám, ktorých smartfóny a inú elektroniku denne používame.

ZDROJ | Apple

Kto nemusí dať štátu odtlačok prsta?

Odtlačky prstov nemusí pre svoj nový občiansky preukaz odovzdať ten, kto je:

  1. mladší ako 12 rokov
  2. komu nie je dočasne možné zosnímať odtlačok prsta

Nový kód pre odblokovanie

Novelou zákona sa zároveň zavádza nový kód pre odblokovanie preukazu. Ten „bude slúžiť na odblokovanie zablokovaného bezpečnostného osobného kódu (BOK) a tým aj možnosti elektronickej komunikácie občana. 

Nový kód má byť z 8 číslic, pričom si ho zvolíte (alebo aj zmeníte) na príslušnom policajnom útvare, alebo „prostredníctvom aplikačného programového vybavenia“. 

Ak 3x po sebe chybne zadáte tento kód pre odblokovanie, kód sa natrvalo zablokuje. V takom prípade musíte ísť kód, resp. občiansky preukaz odblokovať opäť na políciu.

 

V návrhu novely zákona sa hovorí ale aj o cenách. Zmeny nás budú stáť 4,283 milióna eur tento rok a po 2,716 milióna eur v nasledujúcich dvoch rokoch.

ZdrojSlove-lex,Úrad vlády SR