Reklama

Načo je dobrá appka v macOS Disková utilita?

Zdroj | Apple
Richard Pliešovský
Zdroj | Apple
Zdroj | Apple

Dnes pokračujeme v predstavovaní natívnych aplikácií v macOS, ktoré dostávame bezplatne spolu s Macom. V minulej časti sme sa pozreli na to, ako funguje a na čo slúži Monitor aktivity, dnes prišla na rad Disková utilita.

Disková utilita (utilita je pomocný počítačový program) dokáže odstrániť niektoré komplikácie, napríklad neočakávané ukončenie viacerých aplikácií, nesprávne fungovanie externého zariadenia, poškodenie súboru či problémy so samotným spustením počítača.

Táto aplikácia nám tiež umožňuje usporiadať dáta rozdelením disku na partície, vytvoriť obraz disku, t. j. samostatný súbor, ktorý môžeme použiť na presúvanie súborov z jedného počítača do druhého, ale aj na zálohovanie. Disková utilita dokáže skombinovať niekoľko pevných diskov do zväzku RAID, ktorý bude navonok vystupovať ako jeden disk. Zvýši sa tým výkon, spoľahlivosť a kapacita úložiska.

Formáty súborového systému

Apple File System (APFS) je predvolený súborový systém pre počítače Mac s diskami SSD. Obsahuje silné šifrovanie, zdieľanie priestoru, rýchle prispôsobenie adresára a vylepšené vlastnosti súborového systému. Aj keď je APFS optimalizovaný pre moderné Flash/SSD úložiská, dá sa používať aj so staršími systémami, kde sú pevné disky (HDD). Od macOS 10.13 je podporovaný systém APFS pre štartovacie aj dátové oddiely.

Oddiely je možné formátovať aj ako Mac OS Extended (súborový systém, ktorý sa dodáva so systémom macOS 10.12 a staršími verziami), MS-DOS (FAT) alebo ExFAT.

Vytvorenie partícií

Vytvorením partícií na disku ho vlastne rozdelíme na samostatné časti. Partíciu treba vytvoriť napríklad vtedy, ak chcete inštalovať popri macOS aj Windows, alebo zmeniť formát zariadenia.

Pozor, pred vytvorením nových partícií si zálohujte všetky dôležité dáta!

Pri otvorenej aplikácii Disková utilita vyberieme na hornej lište možnosť Zobraziť a tam odklikneme Zobraziť všetky zariadenia.

Potom na hornej lište v menu Upraviť vyberieme možnosť Pridať AFPS oddiel… (alebo na bočnom paneli vyberieme existujúci oddiel APFS a klikneme na Oddiel). Zvolíme si názov nového oddielu APFS a potom kliknutím na vyskakovacie menu vyberieme formát.

APFS sa odporúča pre oddiely so systémom macOS 10.13 a vyšším. APFS (Encrypted) je šifrovaný formát APFS. APFS (Case-sensitive) je APFS s tým, že rozlišuje veľkosť písmen v názvoch súborov a adresárov. Adresár Osobné a OSOBNÉ budú dva rozdielne priečinky. Posledný formát APFS (Case-sensitive, Encrypted) kombinuje šifrovanie a rozlišovanie písmen v názvoch súborov a priečinkov.

Pridanie oddielu s formátom macOS Extended, MS-DOS (FAT) alebo ExFAT

Pri otvorenej aplikácii Disková utilita vyberieme na hornej lište možnosť Zobraziť a tam odklikneme Zobraziť všetky zariadenia

Potom na hornej lište v menu Upraviť vyberieme možnosť Vytvoriť partíciu… (alebo v aplikácii zvolíme Vytvoriť partíciu).

Interné úložiská sa zobrazujú na postrannom paneli v časti Interné. Externé úložiská nájdete v časti Externé. Ak sa zobrazuje malý oddiel s hviezdičkou, partícia je menšia ako vizualizácia, ktorú by bolo možné zobraziť na grafe v správnej mierke.

V prípade oddielov MS-DOS (FAT) a ExFAT je maximálna dĺžka názvu 11 znakov. V každom oddiele je treba kliknúť na Formát a vybrať formát. Okrem vyššie spomínaných štyroch formátov APFS je možné použiť Mac OS Extended (Journaled), ktorý používa formát Mac (Journaled HFS Plus) na ochranu integrity hierarchického súborového systému a Mac OS Extended (Journaled, Encrypted), ktorý vyžaduje heslo a šifruje partíciu.

Ďalej je tu k dispozícii formát Mac OS Extended (Case-sensitive, Journaled), používa formát Mac a rozlišuje veľkosť písmen v názvoch súborov a adresárov a Mac OS Extended (Case-sensitive, Journaled, Encrypted) s formátom Mac, ktorý rozlišuje veľkosť písmen v názvoch, vyžaduje heslo a šifruje oddiel.

Posledné dva formáty sú: MS-DOS (FAT), používa sa pre oddiely s Windowsom s veľkosťou súborov menšou ako 32 GB a ExFAT, ktorý je vhodný pre oddiely s Windowsom s veľkosťou súborov aj viac ako 32 GB.

Po výbere formátu klikneme na Použiť.

Oprava disku pomocou Diskovej utility

V prípade, že nám začne „blbnúť“ počítač, môžeme to skúsiť napraviť pomocou tejto aplikácie. V menu Apple zvolíme reštartovať.

Keď sa počítač reštartuje, podržíme klávesy Com + R pokým sa nezobrazí logo Apple. Potom klikneme na Disková utilita, kde zvolíme Pokračovať. Na hornej lište si v menu vyberieme Zobraziť a tam Zobraziť všetky zariadenia. Vyberieme si disk, ktoré chceme opraviť a klikneme na Záchrana disku a potom Spustiť.

V lepšom prípade nám Disková utilita oznámi, že disk je v poriadku a oprava ukončená. Ak chceme vedieť podrobnosti, otvoríme si Zobraziť detaily.

Pozrite si

Načo je dobrá appka Automator v macOS?

Ak utilita hlási chybu prekročený rozsah alokácie, zaberajú minimálne dva súbory rovnaké miesto na disku, pričom aspoň jeden z nich je poškodený. V tom prípade je potrebné skontrolovať jednotlivé súbory v zozname ovplyvnených súborov. Väčšina z nich v zozname má alias v priečinku Damaged Files (poškodené súbory) na najvyššej úrovni disku. Potom vymažeme súbory, ktoré vieme nahradiť, alebo opäť vytvoriť.

Ak Disková utilita nevie opraviť disk, alebo hlási chybu, môžeme znovu skúsiť opraviť disk, alebo partíciu. Ak to nepomôže, ostáva nám posledná, nie veľmi obľúbená možnosť – zálohovať si dáta, preformátovať disk a nanovo nainštalovať macOS.

Vytvorenie obrazu disku a jeho obnovenie

Diskovú utilitu môžeme využiť aj na vytvorenie obrazu disku. Pri otvorenej aplikácii Disková utilita vyberieme na hornej lište možnosť Súbor, odklikneme Nový obraz a Prázdny obraz.

Zvolíme si názov obrazu disku a vyberieme umiestnenie súboru, prípadne aj jeho značku. Do kolónky Názov napíšeme názov obrazu disku, ten sa nám bude potom zobrazovať na bočnom paneli Findera. Do kolónky Veľkosť napíšeme veľkosť obrazu disku, ďalej vyberieme formát disku, šifrovanie, umiestnenie partície a formát obrazu.

Formát obrazu ponúka možnosti: Rozptýlený balík obrazu disku vytvorí „roztiahnuteľný“ súbor. Má koncovku súboru .sparsebundle.

Rozptýlený obraz disku tiež vytvorí „roztiahnuteľný“ súbor, ktorý sa zmenšuje a zväčšuje podľa potreby. Má koncovku súboru .sparseimage.

Obraz disku na čítanie/zápis dovoľuje pridávať súbory do obrazu disku po jeho vytvorení. Má koncovku súboru .dmg.

Predloha DVD/CD zmenší veľkosť obrázku na 177 MB a má koncovku .cdr.

Nakoniec klikneme na Uložiť a potom na Hotovo. Obraz disku sa nám uloží tam, kde sme ho uložili vo Finderi a pripojí jeho ikonu disku na plochu a do bočného panela Findera.

Ak chceme obnoviť obraz disku, musíme ho najprv vymazať. Ak má obraz niekoľko partícií, musíme každú partíciu samostatne obnoviť.

V diskovej utilite si vyberieme oddiel, ktorý chceme obnoviť a potom klikneme na Obnoviť. Klikneme na vyskakovanie menu Obnoviť a vyberieme oddiel, ktorý chceme kopírovať. V prípade, že obnovujeme obraz disku, zvolíme si voľbu Obraz. Napokon klikneme na Obnoviť.

Pozrite si

Ako uvoľniť miesto na plnom disku?

Ako vidíte, Disková utilita je pomerne silný nástroj. Nezabúdajte, že dokáže toho oveľa viac, ako nám umožnil rozsah tohto článku, napríklad nastavenie a spravovanie skupín diskov RAID. V prípade záujmu si na webe nájdete potrebné informácie, alebo aj podrobný pracovný postup.

Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.