Reklama

Poznáme podmienky pre dotáciu 8 000 € na elektromobily, aj tie Tesla

Števo Porubský

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky finálne zverejnilo znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na nákup elektromobilov a plug-in hybridov. Také jednoduché to ale nebude… Napríklad auto bude musieť mať neustále nálepku, že bolo dotované.

Pozrite si

20 elektromobilov aktuálne dostupných na slovenskom trhu

Zhruba v polovici septembra parlament schválil novelu zákona, podľa ktorej by mohlo byť dotovanie a predaje elektromobilov výrazne rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým. Ministerstvo Hospodárstva ako poskytovateľ dotácií upravilo podmienky, a to na maximálne sumy dotácie: 8 000 € pre elektromobily a 5 000 € pre plug-in hybridy.

Dnes je už známe aj znenie výzvy, ale aj vykonávateľ – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Vďaka zneniu vieme aj podstatne viac detailov, ako v septembri či v posledných týždňoch:

   • O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby (podnikatelia i nepodnikatelia), právnické osoby, ale aj verejná správa od 17. decembra, no spustenie registrácie je v pláne už od 11.12. 2019. 
   • Predmetom podpory ostávajú vozidlá z kategórie M1 (osobné vozidlá) a N1 (ľahké úžitkové vozidlá).
   • Dotácia má maximálnu výšku 8 000 € pre elektromobily (BEV), alebo 5 000 € pre plug-in hybridné vozidlá (PHEV). Iné typy vozidiel dotované nie sú. Novinkou je informácia o Intenzite pomoci, ktorá sa vraj vypočíta ako percento pomoci z oprávnených výdavkov, za predpokladu dodržania vyššie spomínaných stropov. Čo si pod tým predstaviť? Asi toľko, že 8 000 € určite nedostanete na lacné elektromobily? Zisťujeme. 
   • Dotáciu je možné žiadať iba na nové vozidlá, aj zo zahraničia. Teda aj vozidlá značky Tesla. Žiaľ, do 50 000 € sa zmestíte iba so základným Modelom 3.  
   • Nie je možné žiadať o dotáciu ani na vozidlá na leasing, ani jazdené vozidlá.
   • Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50 000 €. S DPH.
   • Vozidlo musí byť poistené, vrátane havarijnej poistky po dobu 2 rokov.
   • 2 roky musí byť žiadateľ i majiteľom vozidla. 
   • Celkovo je na podporu nákupu určených 5 000 000 €, následne bude dotácia zastavená. 5 miliónov eur by mohlo znamenať 625 elektromobilov. V prípade plug-in hybridov to bude maximálne 1 000 vozidiel. Poskytovateľ si ale vyhradzuje práv túto sumu upraviť. 
   • Forma poskytnutia dotácie má byť jednorazová splátka formou refundácie vynaložených finančných prostriedkov. To znamená, že vozidlo si najskôr musíte kúpiť, štát dotáciu pošle na účet až následne. 
   • Zaujímavosťou je, že: „Príjemca zodpovedá za informovanie verejnosti o tom, že projekt bol realizovaný na základe dotácie zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Príjemca pomoci je povinný v rámci zaistenia publicity projektu označiť po celú dobu udržateľnosti projektu každé podporené vozidlo formou nálepky, ktorá bude doručená príjemcovi spolu so Zmluvou.“ Inak povedané, na vozidle, na viditeľnom mieste musíte mať takúto nálepku
Zdroj | MHSR

Ako na žiadosť?

1. Prvým krokom má byť on-line registrácia cez web chcemelektromobil.sk (od 11.12.2019), ale len v čase od 12:00 do 20:00 hod. a iba v pracovných dňoch! Darmo, v 21. storočí na druhom konci webu na ministerstve zjavne sedí zamestnanec, ktorý rovno žiadosti prepisuje na písacom stroji a kontroluje výdaje na kalkulačke…

2. Web vám vygeneruje špeciálny kód, referenčné číslo žiadosti a rezervovanie požadovanej výšky dotácie, ktoré vám príde e-mailom. Pozor! „Dátum a čas on-line registrácie žiadosti je rozhodujúci pre určovanie poradia oficiálne podaných a autorizovaných žiadostí a vytváranie rezervácie požadovanej hodnoty dotácie, bez ohľadu na ďalší čas, ktorý bude potrebný na všetky nasledujúce úkony.“ Inak povedané, kto prv príde, ten prv melie.

Doručením tohto notifikačného e-mailu sa začína proces aktívnej administrácie a schvaľovania žiadosti.

3. Vykonávateľ má následne 40 dní na to, aby vašu žiadosť schválil, alebo zamietol. Toľko dní máte aj vy na kompletizáciu žiadosti. Opäť lahôdka: „Za samotné riadne, oficiálne podanie žiadosti sa považuje moment, kedy žiadateľ predloží vyplnený, autorizovaný formulár žiadosti, vrátane všetkých povinných príloh v písomnej podobe, v jednej z povolených foriem a spôsobom:

a) prostredníctvom e-schránky žiadateľ predkladá formulár žiadosti a relevantné povinné prílohy žiadosti vo formáte PDF

b) formou listu na adresu vykonávateľa.

Podmienky poskytnutia dotácie si môžete pozrieť v PDF, a to pre fyzické osoby – podnikateľov, fyzické osoby – nepodnikateľov, obce, mestá a VÚC a právnické osoby.

4. Automobil je možné kúpiť po schválení dotácie, maximálne do 12 mesiacov od podania žiadosti. Nutné je po kúpe dodať všetky doklady na skompletizovanie žiadosti.

5. Do 20 pracovných dní od kompletizácie žiadosti bude SIEA posielať peniaze.

Zdroj
Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.