Reklama

Festival vedy a techniky 2014 v Bratislave

Roman Calík

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku organizuje v dňoch 13. – 15. novembra 2014 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave celoslovenskú súťaž pre autorov vedecko – technických prác – Festival vedy a techniky. Ten sa stal tento rok jedným z hlavných podujatí TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY na Slovensku.

Festival vedy a techniky (FVaT) je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

Záštitu nad podujatím prevzal prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu /ETH/ v Zürichu.

Registrácia žiackych vedeckých projektov je otvorená do 20.10.2014 na internetovej stránke www.festivalvedy.sk.

Festival vedy a techniky 2014

Tohtoročnému celoštátnemu kolu bude predchádzať 5 krajských kôl FVaT v mestách Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Martin (Žilinský kraj) a Košice (Košický a Prešovský kraj). Žiaci môžu svoje projekty na krajské či celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky prihlasovať na webovej stránke www.festivalvedy.sk, kde nájdu i viac informácií. Tí najlepší z krajských kôl postupujú priamo na celoslovenské kolo súťaže. Ostatné projekty prihlásené na krajské kolá alebo priamo do celoslovenského kola prechádzajú výberom.

V rámci celoslovenského FVaT žiaci  súťažia o účasť na: Medzinárodnej vedecko-technickej súťaži Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), Pittsburgh, Pensylvania, (USA),Medzinárodnej olympiáde udržateľného rozvoja I-SWEEEP (International Sustainable World Energy Engineering Environment, Project Olympiad), Houston, Texas (USA),na ďalších prestížnych národných výstavách a súťažiach v Česku, Belgicku, Španielsku, Rusku a Poľsku. Účastníci ďalej môžu získať vecné ceny od partnerov, sponzorov a organizátora súťaže.
Túto zaujímavú súťažnú prehliadku organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Festival im pomáha naplniť ich predstavy, pretože organizátori veria, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí.

Viac na: www.festivalvedy.sk a www.tyzdenvedy.sk

Foto: AMAVET

Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.