Momentálne prebieha fáza verejnej diskusie o navrhovaných štandardoch, ktorá potrvá do 21. januára. Medzinárodná štandardizácia by mala byť oficiálne prijatá v priebehu roku 2019.

Napriek tomu, že takáto štandardizácia nie je právne záväzná, môže pomôcť krajinám prijať, prípadne upraviť legislatívu týkajúcu sa dronov. Slovenská republika má napríklad veľmi prísne pravidlá lietania s dronom.

Zdroj | Yuneec
Pozrite si

Drony dostávajú novú celoeurópsku reguláciu na zvýšenie bezpečnosti

Aby ste mohli na Slovensku lietať s dronom, ktorý má kameru, musíte si ho zaevidovať a dodržiavať prísne pravidlá. Rovnako to platí aj pri dronoch bez kamery, kde sa napríklad oficiálne nemôžete s dronom priblížiť k budove, človeku alebo k autu na menej ako 50 metrov. Mnohí používatelia dronov sa kvôli takýmto pravidlám sťažujú a prijali by úpravu regulácie. Takáto štandardizácia môže taktiež pomôcť výrobcom dronov.

K štandardizácii by mali pribudnúť ďalšie body ako napríklad technické špecifiká dronov, vzdušná premávka a výrobná kvalita.