Bude monitorovať naše zdravie elektronika nakreslená ceruzkou na ruku?

ZDROJ | University of Missouri

Vedci z Missourskej univerzity zverejnili štúdiu, kde podrobne popisujú, ako by sa mohlo pomocou obyčajnej ceruzky a špeciálneho papiera nalepeného na ľudskú pokožku kontrolovať a monitorovať zdravie. Ceruzka s grafitom dobre prepúšťa elektrinu a dá sa využiť ako snímacia elektróda na papieri, ktorý slúži ako flexibilná nosná štruktúra.

Vedci zistili, že ceruzka musí obsahovať viac ako 90 % grafitu, najlepšie fungujú, keď je ho presne 93 %. Grafit sa môže využiť ako snímacia elektróda, zatiaľ čo papier poskytuje flexibilnú nosnú štruktúru. Už v tomto štádiu vývoja a prebiehajúcich testov má technológia zjavný potenciál kontroly teploty a hladiny glukózy. Senzory vedia pracovať v reálnom čase a dokážu odovzdávať aj masívne množstvo údajov.

Pozrite siTelemedicína vie poskytnúť zdravotnícke služby na diaľku

„Tradičný prístup k vývoju biomedicínskeho elektronického zariadenia na koži je obvykle zložitý a výrobný proces je často drahý,“ uviedol Zheng Yan, odborný asistent na vysokej škole. „Naopak, náš prístup je lacný a veľmi jednoduchý. Môžeme vyrobiť podobné zariadenie pomocou bežne dostupných ceruziek a papiera.“

Yan-Zheng, odborný asistent na University of Missouri.ZDROJ | Zheng Yan

Použitím dostupných ceruziek a papierov ako nástrojov vyvinuli vedci lacné a jednorazové elektronických zariadenia aplikujúcich sa na kožu (od biofyzikálnych senzorov a biochemických senzorov potu po tepelné stimulátory, zariadenia na zachytávanie vlhkosti a transdermálne systémy na dodávanie liekov). V praxi sa vyskúšali aj antény vytvorené pomocou ceruzky a papiera. Vďaka ním sa vytvorili dvoj- a trojrozmerné obvody a rekonfigurovateľné štruktúry.

ZDROJ | University of Missouri

Vedci hovoria, že ich objav môže nájsť v budúcnosti široké uplatnenie v domácom personalizovanom zdravotníctve, vzdelávaní a vzdialenom vedeckom výskume. Ak má niekto napríklad problém so spánkom, nakreslí sa mu biomedicínsky obvod, ktorý môže pomôcť monitorovať úroveň spánku. Alebo v triede by mohol učiteľ zapojiť študentov začlenením vytvorenia takéhoto nositeľného zariadenia do výučby.

Jedného dňa budeme môcť sledovať vlastný zdravotný stav jednoduchým zdvihnutím ceruzky a nakreslením bioelektronického zariadenia na kožu.

Výhody monitorovania zdravia pomocou papiera a ceruzky sú zjavné. Okrem toho, že ide o lacné a všeobecne dostupné materiály, na rozdiel od plastov a ďalšieho zdravotníckeho materiálu sa rýchlo rozkladajú. Je preto prirodzené, že výskumníci vidia v tejto novej technológii budúcnosť a jej ľahké nasadenie aj v domácej starostlivosti. Vzhľadom na súčasnú pandémiu koronavírusu je jej veľký prínos aj v diaľkovom výskume.

Technológia je len na úplnom začiatku a do komerčného využitia zrejme prejde ešte mnoho rokov. Vedci sú v tomto prípade optimistickí, ich ďalším krokom je testovanie biomedicínskych zložiek.

ZdrojUniversity of Missouri 1,2

Komentáre k článku