15 dôvodov, prečo môže byť na Slovensku elektromobilom lepšie

Vláda Slovenskej republiky nedávno schválila Akčný plán podpory elektromobily v Slovenskej republike, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva ešte v minulom roku. Akčný plán vychádza z 15 opatrení, ktoré majú zlepšiť elektromobilitu na Slovensku. Aj keď plán nie je dokonalý a zväčša kopíruje staré riešenia zo zahraničia, je lepší ako nič. Hlavne po tak dlhom čase.

ZDROJ | Nissan

V pláne sú podľa vlády navrhnuté také opatrenia, ktoré zabezpečia, aby spotrebitelia vnímali elektromobilitu ako bezproblémovú, a to i s aspektom zrýchlenia zavádzania príslušnej infraštruktúry. V novom uznesení boli tiež upravené niektoré čísla.

Napríklad do roku 2030 chce mať vláda na Slovensku 35 000 elektromobilov a plug-in hybridov. Zároveň do roku 2025 by malo byť na Slovensku 1 500 nabíjačiek (stojanov) s 22 a vyšším výkonom. Aktuálne bolo ku koncu roka 92 DC nabíjačiek nad 44 kW a 143 AC stojanov do 44 kW. Práve rýchlonabíjacie stanice sú aktuálne na Slovensku pomerne veľký problém odpudzujúci potenciálnych majiteľov od kúpenia elektromobilu.

Nie je to však jediný a najväčší dôvod. Tým je určite cena, ktorá je podstatne vyššia ako za bežné auto. Aj preto bola pred rokmi zavedená podpora zo strany štátu. Podľa Ministerstva hospodárstva využilo túto možnosť 831 žiadateľov, z toho bolo 514 čisto elektrických. Ku koncu roka eviduje ministerstvo na Slovensku 951 elektromobilov a 619 plug-in hybridov.

ZDROJ | Nissan

Takto vyzerá zoznam opatrení, z ktorých vychádza akčný plán nedávno schválený vládou.

1. Zahrnutie témy elektromobility do všetkých relevantných stratégií a politík štátu

Má ísť o priebežné sledovanie tvorby a prijímania dokumentov, stratégií a politík štátu v rámci celkovej problematiky elektromobility.

2. Kontinuita priamej podpory na používanie nízko emisných vozidiel

Pokračovanie celoštátnej finančnej podpory, ktorej pilotný program skončil v lete minulého roka.

3. Dlhodobý finančný mechanizmus na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry

Tento bod má priniesť výrazný rast počtu nabíjacích staníc na Slovensku.

4. Podpora výskumu, vývoja a výroby batérií

Opatrenie má ambíciu reflektovať na aktuálnu výzvu vytvoriť konkurencieschopnú a udržateľnú priemyselnú výrobu batérií v Európe.

5. Informačná kampaň

V tomto roku by mala byť realizovaná informačná kampaň k elektromobilite.

6. Realizácia právneho, technického a obchodného prostredia pre elektromobilitu v SR

Sledovanie stavu napĺňania cieľov kontrolnými skupinami a vytvorenie medzirezortnej skupiny.

7. Zrýchlené odpisy elektromobilov a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá

Skrátiť by sa mala doba odpisovania elektromobilov na 2 roky. Na nabíjacie stanice je možné požiadať o zrýchlené odpisovanie.

8. Uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania pri nákupe motorových vozidiel

Verejná správa bude mať jednoduchšie možnosti obstarávania ekologických vozidiel. Zavedie sa tzv. zelené verejné obstarávanie.

9. Odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel

EČV pre elektromobily (ale aj plug-in hybridy) budú s modrým pozadím. Vizuálne sa tak odlíšia už na prvý pohľad.

ZDROJ | Peter Pellegrini

10. Využívanie vyhradených jazdných pruhov elektrickými vozidlami

Práve vďaka vizuálnemu odlíšeniu bude pre elektromobily jednoduchšie aj využívanie vyhradených jazdných pruhov, hlavne vo veľkých mestách. Žiaľ, toto opatrenie má byť časovo obmedzené do roku 2022.

11. Nízkoemisné zóny

V pláne sú aj zavedenia tzv. nízkoemisných zón. Inak povedané, do určitých častí miest nebude možné vstúpiť iným, ako ekologickým automobilom.

12. Zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry

Pri budovaní nabíjacích staníc by mal byť vypustený proces územného konania pre rýchlejšie budovanie. Namiesto územného konania, budú obce vydávať k stavebným zámerom územné stanoviská z hľadiska súladu s územným plánom príslušnej obce, na základe ktorých bude vydaný stavebný súhlas.

13. Legislatívne zavedenie povinnosti budovať nabíjaciu infraštruktúru pri výstavbe nových parkovacích miest

Budúci majitelia nových parkovísk budú mať zákonnú povinnosť vybudovať na parkovisku aj nabíjacie stanice pre elektromobily.

14. Inštalácia nabíjacej stanice na parkoviskách štátnych inštitúcii

Toto opatrenie je žiaľ iba odporúčacie. Štát, mestá o obce by mali, alebo skôr mohli pri svojich budovách na parkoviskách vybudovať nabíjacie stanice.

15. Prispôsobenie elektrotechnickej kvalifikácie pre výrobu a servis elektrických vozidiel

Štát má v pláne podporovať aj školy pre automobilový priemysel s elektromobilmi. Očakáva sa totiž, že automobilky, ktorých u nás nie je málo, začnú vyrábať elektromobily, pre ktoré je potrebná aj nová pracovná sila.

ZDROJ | Nissan

Komentáre k článku