Piata sila môže zmeniť fyziku

Štyri základné prírodné sily – gravitácia, elektromagnetizmus, silná a slabá interakcia vysvetľujú celý pozorovateľný vesmír. Na temnú hmotu však nestačia.