Základňové stanice 5G: expozícia je zanedbateľná

ZDROJ | Nokia

Šírenie paniky v médiách a na sociálnych sieťach je obľúbenou všeľudovou zábavkou, ale pandémia dezinformácií môže napáchať škody aj sama o sebe, bez toho, aby sa zakladala na reálnych, prípadne významných hrozbách.

Pekným príkladom je šialenstvo z virologickej branže, ktoré zažívame od januára tohto roku. Nie žeby nákaza nebola skutočná, ale zatvárať fabriky, mestá, či dokonca hranice kvôli infekcii, ktorá je pravdepodobne menej nebezpečná ako bežná chrípka, nie je celkom normálne. Ale to je iná téma.

Pozrite siT-Mobile má mikulášsky darček – celoštátne pokrytie 5G pre Američanov

Hoaxy a konšpirácie o rizikách mobilných sietí 5G majú podstatne dlhšiu históriu a pravidelne sa objavujú napriek spúšťaniu nových sietí 5G po celom svete.

Nuž, keď bude mať mobil s podporou 5G každý naokolo, pri pohľade na normálne sa tváriacich ľudí, ktorí nekolabujú exponovaní „nebezpečným“ elektromagnetickým žiarením, sa 5G konšpirátori chytia do vlastnej pasce.

Opatrnosť je na druhej strane namieste, preto Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) stanovuje bezpečné limity intenzity elektromagnetického poľa, ktoré by nemali byť prekračované.

ZDROJ | Ofcom

Aká je situácia v reálnej sieti 5G (ale aj v 4G, 3G a 2G) zisťoval britský regulátor Ofcom a výsledky sú viac než zaujímavé. Ofcom na základe meraní konštatuje, že emisie elektromagnetického poľa z mobilných základňových staníc 5G sú „malými zlomkami“ odporúčaných bezpečnostných úrovní. A keď hovoríme o zlomkoch, máme na mysli stotiny, až tisíciny percenta odporúčaných limitov.

Ofcom uviedol, že merania elektromagnetických polí v oblastiach okolo základňových staníc 5G, vykonal po prvýkrát. Celkovo bolo testovaných 16 lokalít v 10 mestách po celej Veľkej Británii, vrátane Belfastu, Cardiffu, Edinburghu a Londýna.

Metodika merania intenzity žiarenia poľa pri základňových staniciach 5G, ktorú použil Ofcom. Analyzátor poľa vyhodnocoval dáta pomocou sondy umiestnenej vo výške 1,5 m nad zemou.ZDROJ | Ofcom

Regulátor sa sústredil na oblasti, kde „by pravdepodobne mala byť vysoká úroveň využívania mobilných telefónov“, to znamená v hlavných dopravných uzloch, v nákupných centrách a v ich okolí.

Testy zistili, že vo všetkých prípadoch dosahovali namerané úrovne intenzity poľa zo základňových staníc len malé zlomky úrovní stanovených v smerniciach ICNIRP. Najvyššia hodnota nameraná Ofcomom v pásme 5G (v súčasnosti sa v UK používajú frekvencie 3,4 – 3,6 GHz) bola zistená v Birminghame na úrovni 0,0386% odporúčaného limitu. Zaujímavé je, že v prípade existujúcich mobilných sietí (2G, 3G a 4G) bola v Londýne nameraná hodnota poľa zhruba až 50x vyššia, ale stále len 1,496% limitu ICNIRP.

Namerané expozície poľa podľa zistení Ofcomu – najvyššie hodnoty pre všetky pásma (ľavý stĺpec) a pásma 5G (pravý stĺpec) ako % z limitov ICNIRP..ZDROJ | TelecomTV

K výsledkom meraní sa  vyjadril aj Úrad verejného zdravotníctva Anglicka PHE (Public Health England), ktorý vedie agendu vo veciach verejného zdravia spojených s vysokofrekvenčnými elektromagnetickými poľami, alebo rádiovými vlnami. Poskytuje poradenstvo vláde o zdravotných účinkoch, ktoré môžu byť spôsobené emisiami elektromagnetických polí, vrátane účinkov rádiových sietí 5G.

Pozrite siOhrozia nás siete 5G, alebo ide o poriadny hoax?

Vo svojom oficiálnom vyjadrení uvádza, že „sa očakáva celkovo nízka expozícia v porovnaní s usmerneniami, a preto by nemala mať žiadne následky na verejné zdravie“. Ofcom uznáva, že nové siete vo Veľkej Británii sú len v počiatočnej fáze využívania, preto v budúcnosti vykoná ďalšie testy.

Jedinci postihnutí 5G fóbiami budú možno namietať, že tou pravou hrozbou budú až 5G „základňovky“ pracujúce v pásme milimetrových vĺn (mmWave), ale je vysoko pravdepodobné, že pravdou bude opak. Téme sme sa podrobnejšie venovali v samostatnom článku, preto len uveďme, že milimetrové rádiové vlny majú podstatne nižšiu schopnosť prenikať cez prekážky, vrátane ľudskej kože a tkanív.

ZdrojTelecomTV

Komentáre k článku