Ulstein odhalil Thor, dokáže takmer nemožné

ZDROJ | Ulstein

V 15. storočí mal manuál „Kladivo na čarodejnice“ (Malleus maleficarum) pomôcť „lovcom“ čarodejníc (aj čarodejníkov) likvidovať kadekoho, dnes zažívame symbolickú reinkarnáciu najsilnejšieho severského boha, druhého najvýznamnejšieho po Ódinovi, s jeho povestným kladivom. Tento Thor však prichádza, aby symbolicky rozbil mýtus o nepoužiteľnosti batériových lodí v námornej doprave.

Nórska lodiarska spoločnosť Ulstein predstavila koncept svojej 149-metrovej lode Thor určenej na doplňovanie energie, výskumnú a záchranársku činnosť. Loď bude poháňaná tóriovým reaktorom s roztavenou soľou (Molten Salt Reactor, MSR) a okrem vlastnej prevádzky vyrobí dostatok elektriny aj na dobíjanie batérií poháňajúcich výletné lode na mori.

ZDROJ | Ulstein

Je to vskutku pozoruhodný nápad, pretože elektrolode sa tak dostanú k energii nielen v oblastiach pobrežia, kde nie je vybudovaná nabíjacia infraštruktúra (a tá pre tento typ dopravy neexistuje – až na vzácne výnimky – prakticky nikde), ale aj na otvorenom mori.

Pozrite siElektrická loď s monštruóznou 7,5 MWh batériou má za sebou prvý výlet

Ekoturizmus sa stáva prosperujúcim biznisom, no návštevy exotického prostredia vytvárajú zároveň ekologickú záťaž. Toto vo zvýšenej miere platí pre výletné lode, plávajúce do polárnych oblastí, ktorých ekosystém je zvlášť citlivý a tankovanie lodí mimo prístav je drahé a potenciálne rizikové pre okolie.

Thor (vpravo)ZDROJ | Ulstein je určený na dobíjanie batérií výletných lodí ako Sif (vľavo)

Nórsky Ulstein vidí riešenie vo viacúčelovej lodi Thor, ktorá by bola nielen schopná operovať v polárnych moriach a vykonávať výskumné a záchranné misie nezávislé od tankovania, ale mohla by tiež dobíjať novú generáciu výletných lodí, poháňaných elektrinou z výkonných batérií.

Ulstein pracuje aj na vývoji takýchto plavidiel. Jeho elektrická výletná loď s názvom Sif bude mať dĺžku 100 metrov a 80-člennú posádku, pričom sa bude schopná nabíjať aj na mori pomocou nukleárnej lode Thor.

Thor by mal byť vybavený prenosným tóriovým reaktorom MSR IV. generácie. V MSR reaktore sa tórium rozpustí v zmesi solí zahriatej na 700 °C. Táto zmes pôsobí ako chladivo aj ako palivo. Reaktor s roztavenou soľou využíva pasívne chladiace systémy, ktoré môžu fungovať aj pri núdzovom odstavení.

Podľa profesora Jana Emblemsvåga z Nórskej univerzity vedy a techniky, ktorý je odborníkom v oblasti výroby tória a jadrovej energie, majú MSR reaktory obrovský potenciál pri budovaní čistej lodnej dopravy.  Hovorí, že takto by sme získali bohatý zdroj energie, ktorý pri správnom prístupe môže byť bezpečný, oveľa efektívnejší, lacnejší a s menšou environmentálnou stopou ako ktorákoľvek iná alternatíva.

Elektrická výletná loď SifZDROJ | Ulstein

Koncept lodí Thor aj Sif je založený na dizajne lode X-BOW Ulstein a ich elektrický pohon umožňuje tichú plavbu. Thor by mal mať aj heliporty, hasičské vybavenie, záchranné ramená, pracovné člny, laboratóriá a prednáškový salónik.

Pozrite siElektrická jachta Zen50 – hybrid poháňaný slnkom, aj vetrom

Podľa spoločnosti Ulstein by Thor vyprodukoval dostatok energie pre štyri expedičné výletné lode súčasne a, čo je zaujímavé, jeho jadrový reaktor by počas životnosti plavidla nepotreboval dopĺňať palivo.

ZdrojUlstein,New Atlas

Komentáre k článku