Štát je neschopný, kalkulačku príspevku na obnovu domu sme spravili sami!

ZDROJ | SAŽP

Začiatkom mesiaca Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zverejnila prvé informácie k 1. výzve na obnovu rodinných domov. Žiaľ, kalkulačku, ktorú agentúra na webe ObnovDom.sk zverejnila, je výsmech všetkým potenciálnym žiadateľom. Preto sme vytvorili vlastnú kalkulačku, v ktorej sú zahrnuté všetky aktuálne dostupné informácie a predbežné maximálne výšky uznateľných nákladov podľa SAŽP.

ZDROJ | SAŽP

Upozorňujeme: „Toto je predbežná informácia o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na obnovu rodinných domov. Definitívne podmienky budú stanovené v rámci zverejnenej výzvy a môžu sa od týchto podmienok líšiť v nadväznosti na prípadné úpravy vyplývajúce zo stanoviska Národnej implementačnej a koordinačnej autority POO Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci posudzovania návrhu výzvy. Plánované vyhlásenie výzvy je v 3.Q 2022,” píše sa na webe SAŽP.“

ZDROJ | SAŽP