Sex na internete – ako ochránite svoje deti pred predátormi?

ZDROJ | ESET

Doba je zlá a treba byť neustále v strehu. Takéto „múdrosti“ však ľudí častokrát napadnú až vtedy, keď je neskoro, keď sa nepríjemne popália. Aj preto sa na našich stránkach pravidelne venujeme odvrátenej strane internetu.

Zabrániť deťom v používaní digitálnych technológií je nemožné. A to hlavne teraz, keď vieme, akú veľkú úlohu zohrávajú v ich životoch. Preto sa namiesto zákazov zamerajte na pravidlá a vzdelávanie týkajúce sa bezpečného používania internetu.

Deti dnes žijú v dvoch vzájomne prepojených svetoch, online aj off-line. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho – všetky pravidlá bezpečnosti z reálneho života je potrebné premietnuť do digitálneho prostredia.

ZDROJ | ESET

V on-line svete neplatia iné zásady ako v tom reálnom. Keď niekto druhému verbálne ubližuje cez internet, nie je to o nič menej závažné, ako keď sa to deje zoči voči. Rovnako, ako by ste na ulici nedali hocikomu svoje nahé fotografie, neurobíte tak ani on-line.

Pozrite siDigitálny detox užitočnejší ako ten klasický?

Vedeli ste…

že 26 % detí sa o negatívnej skúsenosti v digitálnom priestore nikomu nezdôverí a toto percento rastie s vekom? Bez ohľadu na druh hrozby je  dôležité, aby aj vaše deti mali o týchto nástrahách dostatočné informácie.

Úlohou rodiča nie je zakrývať si pred nebezpečenstvom oči, ale porozumieť hrozbám a dokázať pred nimi ochrániť deti. V prípade, ak sa ony samy alebo ich kamaráti stanú obeťou treba vedieť, ako postupovať a na koho sa obrátiť.

ZDROJ | Nintendo

Pravidlá využívania technológií v rodine sú základ

Postupy, ako znížiť riziko sexuálneho obťažovania cez internet, sa týkajú najmä monitorovania a kontrolovania prístupu na web, primeraným spôsobom k veku dieťaťa. Keďže sa obťažovanie detí deje nielen v on-line, ale aj v off-line prostredí, je potrebné deti naučiť, aby boli schopné spozorovať náznaky nebezpečenstva čo najskôr.

Je dôležité, aby ste sa ako rodičia uistili, že vaše deti už od útleho veku vedia, aké informácie nie je vhodné prezrádzať či poskytovať iným, dokonca ani ľuďom, ktorí sa javia ako priatelia. Práve toto robia on-line predátori, ktorí sa u dieťaťa najskôr snažia vybudovať dôveru.

ZDROJ | ESET

Stanovte pravidlá, aby dieťa vedelo, kedy je v poriadku odosielať alebo uverejňovať fotografie a komu poskytnúť kontakt resp. identifikačné informácie o sebe alebo rodine.

Vysvetlite dieťaťu, že je najlepšie socializovať sa v on-line prostredí len s kamarátmi, ktorých dobre pozná aj v reálnom živote. Na internete sa vyhýbať osobným rozhovorom s neznámymi, najmä ak ide o konverzácie so sexuálnou tématikou, násilí či nelegálnych aktivitách.

Aké skúsenosti majú slovenské deti?

  • 21 % detí vo veku 11 až 17 rokov videlo obsah fyzického sebapoškodzovania;
  • 10 % detí uviedlo, že videlo obsah spojený so samovraždou;
  • 26 % sa stretlo s propagáciou obsahu anorexia a bulímia.

Naučte vaše deti, aby nezverejňovali osobné ​​informácie, akými sú adresa, telefónne čísla alebo názov školy, ktorú navštevujú. Prihlasovacie údaje, informácie o platobnej karte, či PIN kód telefónu by vaše deti nemali prezrádzať ani dobrým kamarátom. V záujme ochrany bezpečia by ste mali svoje deti tiež vystríhať pred komunikáciou s ľuďmi, ktorých nepoznajú.

Azda najdôležitejšou vecou, ktorú môžete urobiť pre ochranu svojho dieťaťa pred on-line predátormi, je snažiť sa vytvoriť si s dieťaťom dobrý vzťah a vzájomne udržiavať otvorenú komunikáciu. Ani tie najlepšie bezpečnostné rady nezabránia tomu, aby predátor kontaktoval vaše dieťa. Ak bude váš potomok vedieť, že to nie je v poriadku, vyhľadá vašu pomoc. Keď budete s dieťaťom hovoriť o tejto dôležitej téme, je nutné zachovať si nekonfrontačnú, príjemnú komunikáciu.

Internet je obrovským zdrojom informácií. Väčšina ľudí využíva jeho možnosti na dobré účely, no nájdu sa aj osoby so zlými až vyslovene chorými zámermi. On-line predátori sa pomocou internetu vedia dostať k svojej obeti jednoduchšie, bez rizika odhalenia, dokonca v čase, keď si rodičia myslia, že je dieťa v bezpečí domova, v svojej izbe.

Čo je grooming?

Predátorom je osoba, ktorá sa snaží vzbudiť u dieťaťa pocit dôvery a citového prepojenia, aby ho následne mohol sexuálne zneužiť. Tento manipulatívny proces sa odborne nazýva grooming. V minulosti takíto ľudia hľadali obete v okolí škôl či detských ihrísk. Dnes prostredníctvom internetu a moderných technológií môžu maloletú osobu kontaktovať takmer kedykoľvek a kdekoľvek.

ZDROJ | ESET

Predátori nadväzujú prvý kontakt so svojimi obeťami najčastejšie prostredníctvom četovacích miestností, diskusných fór či sociálnych sietí. Podľa štatistík až v 82 % prípadov on-line sexuálnych trestných činov spáchaných voči maloletým použil páchateľ sociálnu sieť obete, aby získal o nej viac informácií, napríklad čo obeť má a čo nemá rada.

Predátori často na komunikáciu využívajú falošné profily, ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi autenticky. Po nadviazaní kontaktu sa snažia získať u maloletého dôveru. Dávajú mu napríklad jasne pocítiť, že prejavujú oňho väčší záujem ako rodičia alebo priatelia, a zvádzajú ho väčšou pozornosťou.

ZDROJ | Nintendo

Na to využívajú techniku tzv. zrkadlenia. Predátori napodobňujú emocionálny jazyk dieťaťa a pretvarujú emócie, ktoré vidia. Napríklad, ak dieťa tvrdí, že nemá  priateľov, predátor zrkadlí túto emóciu a snaží sa vyplniť prázdne miesto tým, že dieťaťu povie, že ho chápe a že by chcel byť jeho priateľom.

Okrem toho využívajú ďalšie manipulatívne techniky a donútia ich robiť veci, ktoré by za normálnych okolností neurobili, napríklad odoslanie intímnych fotografií.

ZDROJ | ESET

Starostlivosť o súkromie vášho potomka sa začína ešte skôr, ako dostane prvý smartfón. V spojitosti s ochranou súkromia detí sa čoraz viac spomína sharenting, zdieľanie informácií a fotografií o deťoch zo strany rodičov v on-line priestore. Odborníci sa zhodujú na tom, že takéto informácie na internet nepatria, hlavne nie intímne fotografie detí.

Pozrite siKedy ste si naposledy aktualizovali webový prehliadač?

Rodinné fotografie v minulosti zapĺňali albumy. Dnes zahlcujú nástenky sociálnych sietí, vďaka čomu si rodičia zachovajú cenné spomienky a môžu sa pochváliť priateľom. Na zdieľaní fotografie vášho dieťaťa pri narodeninovej torte nie je nič zlé. Na druhej strane, je dôležité dopredu premýšľať pri tom, čo do online sveta vypustíte, pretože to, čo je raz online, tak na internete aj ostane.

Rodičia majú veľkú zodpovednosť. Ak to so sieťami neviete, stavte na istotu a nezdieľajte nič. Fotografie si radšej vytlačte a vložte do albumu.

Cieľom stanovených pravidiel nie je vyvolať v dieťati strach zo všetkého neznámeho. Treba mu vštepiť schopnosť ku každej komunikácii pristupovať s dávkou opatrnosti. V odvetví kybernetickej bezpečnosti je stále aktuálne príslovie Dôveruj, ale preveruj. To znamená, že nemáme slepo veriť všetkému, čo nám niekto narozpráva, ale s nadhľadom a podrobne sa na celú vec pozrieť, aby sme zistili, či je komunikácia skutočne dôveryhodná.

S deťmi nemôžeme byť 24 hodín 7 dní v týždni. Skvelým pomocníkom sú nástroje rodičovskej kontroly, ktoré pomáhajú chrániť vašich potomkov pri používaní internetu.ZDROJ | ESET

Používanie bezpečnostného riešenia chráni počítač pred škodlivým softvérom a počítačovými zločincami. Nemenej dôležitú úlohu plní i v oblasti rodičovskej kontroly. Tento nástroj umožňuje rodičom filtrovať webové stránky a obsah, ktorý by mohol predstavovať hrozbu pre deti.

Vhodnou ochranu vášho zariadenia pred krádežou identity je ESET Parental Control pre Android. Ochráni vás tiež pred ransomvérom a zneužitím dát, zabezpečuje on-line platby, blokuje neoprávnený prístup k webovej kamere a poskytuje ochranu vašej domácej siete.

Viac informácií o groomingu a sexuálnom obťažovaní nájdete na bezpecnenanete.sk. Prečítajte si viac o tom, ako na sexting doplatili aj mnohé celebrityako znížiť riziko sexuálneho obťažovania dieťaťa cez internet, alebo si pozrite zaujímavé informácie o nástrojoch rodičovskej kontroly.

Článok sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou ESET.

ZdrojESET

Komentáre k článku