Počas pandémie je udržateľnosť dôležitá len pre štvrtinu firiem!

ZDROJ | Epson

Pandémia koronavírusu okrem iného ukázala náš veľký vplyv na životné prostredie. Epson v svojom veľkom prieskume zisťoval, aké sú priority a očakávania ľudí k ochrane životného prostredia, vysokej kvalite života a trvalo udržateľnému rozvoju.

K týmto otázkam sa vyjadrilo viac ako 4 000 respondentov z Európy a Blízkeho východu. Výsledky potvrdzujú meniace sa priority počas pandémie a ukazujú rozdiely v názoroch oslovených skupín.

Niektoré výstupy prekvapili, napríklad počas koronakrízy len necelá štvrtina respondentov považuje sociálne otázky a trvalo udržateľný rozvoj za jednu zo svojich priorít. Správa Epsonu sa preto nevenuje len správaniu sa firiem a podnikov, ale aj ich vplyvu na zákazníkov a zamestnancov. Nezabudlo sa ani na posúdenie regionálnych a demografických rozdielov.

ZDROJ | Epson

Aké sú očakávania ľudí po pandémii?

Udržateľný rozvoj a sociálne otázky boli počas pandémie zrejme presunuté na vedľajšiu koľaj. Až 76 % firiem potvrdilo, že ich nezaradili do svojich troch hlavných obchodných priorít. Napriek extrémne ťažkej situácii je však potešujúce, že po ukončení krízy bude pre 65 % respondentov udržateľnosť opäť dôležitá.

Pozrite siSpráva Epsonu o indexe udržateľnosti sa venuje aj sociálnym otázkam

Správa Epsonu ukazuje, že pre 83 % ľudí je mimoriadne dôležité aký ekologický a sociálny dopad majú produkty a služby, ktoré nakupujú. Podobne je to v prípade ľudí pracujúcich z domu. Pre 70 % z nich hrá veľkú úlohu environmentálny aspekt, šetria elektrickou energiou, snažia sa o znižovanie množstva vyprodukovaného odpadu. Technológie, ktoré doma používajú, plánujú využívať dlhý čas.

Udržateľný rozvoj, kancelárske technológie a úspora nákladov môžu ísť ruka v ruke.

Epson tiež zistil, že pre 81 % zamestnancov je dôležité, aby ich zamestnávateľ podporoval ekologicky prospešnú činnosť a snažil sa o pozitívny dopad na životné prostredie. V tomto idú dobrým príkladom manažéri z IT sektoru, až 79 % z nich očakáva, že ekologické a sociálne otázky získajú po pandémii na dôležitosti.

ZDROJ | Epson

Zaujímavým zistením bolo, že napriek generačným a geografickým rozdielom si väčšina opýtaných uvedomovala, že udržateľné a spoločensky zodpovedné konanie môže priniesť určité obchodné výhody.

Dá sa povedať, že životné prostredie má šťastie v nešťastí, 82 % osôb s rozhodovacou právomocou a 78 % osôb bez rozhodovacej právomoci predpokladá, že takéto snahy môžu mať významný dopad na obchodné výsledky.

Veľká miera používateľov (83 %) uviedla, že prihliada na ekologický a spoločenský aspekt produktov, z ktorých si vyberajú. „Zelené“ faktory sú dôležité pre 81 % zamestnancov, ti by privítali, ak by ich podporoval aj ich zamestnávateľ.

ZDROJ | Epson

Po prieskume nasledovalo množstvo diskusií, konali sa v poslednom štvrťroku roku 2020. Ich cieľom bolo tieto poznatky dôkladne preskúmať. Marcel Divín z Epson CZ & SK zdôraznil, že „pre spoločnosť Epson je udržateľnosť už dlho základným kameňom jej podnikateľských aktivít, a to ako pri navrhovaní a výrobe produktov, tak aj v rámci nášho vlastného jednania a internej  prevádzky. Sme si istí, že v úsilí o udržateľnejší prístup k podnikaniu nie sme sami, ale pandémia veľa priorít zmenila.“

Dobrou správou je, že po ukončení pandémie bude opäť veľmi dôležitá otázka sociálnych problémov, trvalo udržateľného rozvoja a životného prostredia. Zdá sa, že firmy a lídri idú príkladom, vďaka čomu bude naša planéta dobrým miestom pre život aj v ďalekej budúcnosti.

Článok sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Epson.

ZdrojEpson

Komentáre k článku