Telekom spúšťa Enter, grant pre školy za 250 000 € aký tu ešte nebol

ZDROJ | Telekom

Telekom sa rozhodol vylepšiť školský systém na Slovensku, špeciálne výučbu informatiky. V spolupráci so SPy a Aj Ty v IT chce cez grantový projekt Enter rozdeliť 250 000 € školám na zakúpenie špeciálnych programovacích sád micro:bitov na lepšiu výučbu informatiky. Grant môže získať do 500 škôl a organizácií, na Slovensku je pritom okolo 2 600 základných a stredných škôl.

Telekom si na pomoc s projektom povolal azda najznámejšieho slovenského YouTubera, Daniela Štraucha, presláveného pod menom GoGo (Daniel Štrauch/GoGoManTV – Mojím snom je byť viac za kamerou, než pred ňou). Súčasťou osvety je aj Patra Bene. Dvojica YouTuberov bude nabádať mladých, aby prestali iba scrollovať a venovali sa niečomu užitočnejšiemu, niečomu, čo im a spoločnosti prinesie úžitok.

Dokázať je to možné aj pomocou nového grantového projektu Enter, ktorý štartuje už dnes. Telekom (Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis) chce pomocou tohto grantového projektu rozdeliť až 250 000 € pre školy a združenia pre lepšiu výučbu informatiky a informačných technológií. Telekom totiž verí, že v budúcnsoti bude 9 z 10 zamestnaní vyžadovať digitálne zručnosti a až polovica pracovných pozícií, ktoré poznáme dnes, už nebudú o 20 rokov existovať. Preto treba podľa operátora začať s lepším prístupom k ich výučbe už teraz.

Cieľom grantového programu je podľa operátora sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nie len na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné.

„Digitálne technológie nám vedia významne uľahčiť život. Sú všade okolo nás a umožňujú nám pracovať s informáciami. Našou úlohou je naučiť deti s nimi pracovať zmysluplne, skúmať ich, objavovať, vyjadrovať myšlienky a tvoriť,“ hovorí Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko, Slovak Telekom.

Micro:bit je špeciálny mikropočítač, ktorý pred 4 rokmi vytvorila britská televízia BBC na podporu výčby informatiky a programovania na tamojších školách. Na základnej doske sú len dva porty, 25 LED diód, ktoré tvoria základný displej, 2 tlačidlá, akcelerometer, gyroskop a niekoľko ďalších senzorov.

Má ísť o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu, vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Cez jednoduché pokyny v programovacích jazykoch ako Python, Scratch či Microsoft MakeCode je možné micro:bitom naprogramovať viacero zaujímavých funkcií a tak získať základné zručnosti nie len z programovania, ale pochopiť aj to ako veci fungujú. Navyše majú deti zlepšovať aj kreatívne myslenie vytváraním nových výsledných produktov.

Micro:bit má okrem informatiky nájsť určité uplatnenie aj v rámci predmetov ako biológia, chémia, či geografia. „Veľmi ma teší, že micro:bit pomôže zlepšovať digitálne zručnosti mladých ľudí aj na Slovensku. Vďaka podobným projektom budú lepšie pripravení na nové výzvy v najbližších rokoch,“ povedal Gareth Stockadle, CEO Micro:bit Educational Foundation.

Ak ste teda základná škola, stredná škola, alebo občianske združenie pri škole, môžete požiadať o grant až do výšky 1 000 € (minimálne 500 €) na zabezpečenie špeciálnych sád micro:bitov a ich ďalších komponentnov pre modernú výučbu informatiky. Najzákladnejšia sada, Go Bundle BBC, stojí pritom okolo 20 €. K micro:bitom však existuje obrovské množstvo doplnkov od tretích strán, ktoré vedia rozšíriť funkčnosť jednotlivých sád.

O grant je možné požiadať do 31. októbra 2020 cez on-line formulár na darca.skO grant však nemôžu žiadať súkromné zariadenia. Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu. Grant je možné využiť len na zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade, ktoré budú slúžiť na vzdelávacie účely. Kompletné informácie ku grantu Enter nájdete v jeho výzve na webe enter.study.

Viac o micro:bit v slovenskom jazyku sa dozviete na webe Učíme sa s Hardvérom, ale aj na webe grantu Enter s množstvom návodov. Enter.study má byť zároveň platformou nie len pre žiakov a študentov, ale aj učiteľov i širokú verejnosť.

Telekom pripravil program ENTER v spolupráci s odborníkmi z oblasti vzdelávania a jeho vznik a rozvoj podporili aj viaceré neziskové organizácie. Ambasádorom projektu je aj Marek Mansell z občianskeho združenia SPy o.z., ktoré sa venuje podpore vývojárov a používateľov programovacieho jazyka Python. ENTER podporilo tiež združenie AJ Ty v IT na čele s Petrou Kotuliakovou a Barborou Dančovou, ktoré sa venujú vzdelávaniu a motivovaniu dievčat v oblasti IT a rozvíjaniu ich záujmu o technológie.

Odborníci z týchto združení budú organizovať v programe ENTER vzdelávacie workshopy a semináre aj pre samotných učiteľov, ktorí sa budú chcieť do projektu zapojiť a získať potrebné zručnosti a skúsenosti s micro:bitom.

ZdrojEnter

Komentáre k článku