Reklama
Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - iba elektronicky s menej starosťami

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - iba elektronicky s menej starosťami
Zdroj | scitanie.sk
Števo Porubský
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - iba elektronicky s menej starosťami
Zdroj | scitanie.sk
Zdroj | scitanie.sk

Čoraz častejšie sa začínajú v éteri objavovať informácie o Sčítanií obyvateľov, domov a bytov 2021. Hoci je stále rok 2020, sčítavanie už prebieha. To podstatné pre nás, bežných smrteľníkov, príde ale až v polovici februára budúceho roku. Po prvýkrát v histórii budú pri ňom využité moderné metódy – všetko bude elektronické. Ako to bude vyzerať?

Zdroj | ESET

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, ako znie oficiálny názov projektu Štatistického úradu Slovenskej republiky je zložené z dvoch častí. Prvou je sčítanie domov a bytov, ktoré už „beží“ na pozadí. O to sa starajú obce a mestá. Toto sčítanie prebieha už od 1. júna 2020 a potrvá do 12. februára budúceho roku. V tejto časti obce sumarizujú všetky domy a byty vo svojich územiach.

„Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže by pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie,“ informuje ŠÚSR.

Naposledy sme sa so sčítaním pasovali v roku 2011, a to ešte papierovo.

Iba elektronicky, cez web i appku

Od 15. februára 2021 ale začne druhá časť projektu Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, a tá sa bude týkať už aj nás. Absolútnou novinkou bude využitie internetu a už existujúcich databáz! Štát si konečne uvedomil ich silu a využiteľnosť.

„V roku 2021 sa na Slovensku prvýkrát v histórií uskutoční sčítanie, ktoré bude integrovať údaje získané z vybraných administratívnych zdrojov údajov a registrov a údaje od obyvateľov. Ide o registre: Register fyzických osôb a Register adries Ministerstva vnútra SR, Centrálny register poistencov verejného zdravotného poistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Informačný systém Sociálnej poisťovne, Informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Informačný systém Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Informačný systém Finančného riaditeľstva SR, Informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Informačný systém Ministerstva životného prostredia SR, Evidencia obvinených a odsúdených Zboru väzenskej a justičnej stráže,“ píše sa na webe sčítania.

Navyše, V praxi sa zníženie administratívnej záťaže obyvateľov prejaví menším počtom či rozsahom otázok. Kým v roku 2011 obsahoval dotazník 35 otázok, teraz to bude približne polovica. Budeme sa pýtať len na údaje, ktoré nie sú v požadovanej forme a rozsahu nikde inde zachytené,“vysvetľuje Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR.

Zdroj | scitanie.sk

Sčítanie obyvateľstva bude trvať do 31. marca 2021, takže každý z nás bude mať 6 týždňov na to, aby vyplnil on-line formulár cez smartfón (aj mobilná appka), tablet či počítač. Údaje o sčítaní majú ale byť k polnoci 31.12.2020. Ak sa vám teda narodí potomok po tomto dátume, do sčítania zahrnutý nie je.

Sčítania sa musí zúčastniť každý obyvateľ Slovenska, a to aj takí, ktorí majú na našom území nie len trvalý, ale aj prechodný, alebo tzv. tolerovaný pobyt. „Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.“ 

Tí, ktorí nemajú prístup k počítaču či smartfónu, alebo si nie sú istí vyplňovaním, môžu požiadať tzv. asistenta sčítania, ktorý by mal byť na kontaktnom mieste v obci alebo meste, príp. asistent môže prísť aj za obyvateľom, ktorý je imobilný. Aj o toto bude nutné požiadať.

„Ľudia bez domova môžu využiť rovnaký spôsob sčítania sa ako väčšinová populácia, t. j. sčítať sa sami, s pomocou blízkej osoby, na kontaktnom mieste v obci alebo požiadať o mobilného asistenta sčítania.“

Zdroj | Pixabay

Na čo je to dobré?

Sčítavanie obyvateľstva prebieha každých 10 rokov a slúži na štatistické údaje nie len pre štát, ale aj súkromnú sféru. Ako uvádza web SODB 2021: „Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov… Jedinečné a dôležité informácie o obyvateľoch, ich domácnostiach a bývaní budú dostupné za celú populáciu SR. Údaje sčítania slúžia ako podklad a východisko pre správne pochopenie fungovania spoločnosti, pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, pre zaujatie kvalifikovaných stanovísk k spoločenským a ekonomickým otázkam. Ich význam zdôrazňuje aj fakt, že mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať alebo aktualizovať z iných zdrojov. Navyše sú často jedinými štatistickými dátami na lokálnej úrovni.“

Na inom mieste Štatistický úrad SR hovorí: „Medzi jedinečné dáta získavané len zo sčítania patria okrem iného informácie napríklad o materinskom jazyku, národnostnom zložení či náboženskom vyznaní obyvateľov, vzdialenosti, spôsobe a periodicite dochádzania za prácou či do školy, o presných štruktúrach obyvateľstva v krajine z pohľadu vzdelania, rodinného stavu alebo súčasnej ekonomickej aktivity, resp. postavení v zamestnaní.“

Zdroj | Fitbit