Ministerstvo vnútra oznámilo, že v júni spustí systém Reverse 112, ktorý sa pri živelných pohromách alebo katastrofách postará, aby obyvatelia postihnutej oblasti dostali varovnú SMS. Okrem SMS a sirén budú informácie dostávať aj cez médiá.