Spoluzakladateľ a bývalý CEO Twitteru, Jack Dorsey, odstúpil z predstavenstva spoločnosti. Od Twitteru sa postupne dištancoval od minulého roku, potom ako odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa a chcel sa sústrediť na rozvoj spoločnosti Block. Dohodnuté bolo, že v predstavenstve ostane až do vypršania jeho funkčného obdobia na stretnutí akcionárov v roku 2022. Zmena prichádza v čase, keď sa Elon Musk chystá kúpiť Twitter.