Spoločnosť Ford sa pripojila k 27 spoločnostiam, ktoré vytvorili petíciu s požiadavkou, aby všetky nové autá a dodávky v Európe mali od roku 2035 nulové emisie. Spoločnosť Ford sa zaviazala, že do roku 2035 budú mať všetky jej vozidlá predávané v Európe nulové emisie. Výzva trvá na tom, že odstránenie vozidiel spaľujúcich fosílne palivá z ciest je nevyhnutné, aby Európa do roku 2050 dosiahla nulové emisie.