Vesmírny teleskop Jamesa Webba zachytil mimoriadne ostrú fotografiu Veľkého Magellanovho oblaku infračerveným spektrografickým prístrojom. Ten „vidí“ svetlo v strednej infračervenej oblasti elektromagnetického spektra s vlnovými dĺžkami dlhšími, než vidia ľudské oči. (nasa)