Počet zákazníkov (aktívne SIM karty) O2 Slovensko vzrástol v minulom roku o 1 % na VYŠE 2,25 miliónov. Zisk skupiny O2 pred úrokmi a zdanením (EBITDA) v sledovanom období dosiahol 134 milónov eur, čo znamená 6 % nárast oproti minulému roku.